Menu


První světový den Proti potratům

 
Liberi in veritate. První světový den proti potratům. 8. září 2022

Poselství arcibiskupa Vigana u příležitosti této události [zde].
Výbor Liberi in veritate podporuje vyhlášení prvního Světového dne proti potratům na slavnost Narození Panny Marie.
Jde o důstojný návrh, který má čelit zbabělému a povýšenému postoji i velké části katolické hierarchie tváří v tvář tomuto obrovskému masakru nevinných a napravit iniciativy opačného znamení, jako je další akce za potraty, která se koná již několik let vždy 28. září.
Sdílíme proto sdělení, které si můžete stáhnout zde.

První světový den proti potratům
8. září 2022 - Narození Panny Marie

Již desítky let si odporný potrat vybírá oběti nejrůznějšího druhu a stupně, a to různými, stále více zvrácenými technikami, od potratu ve fyziologickém roztoku po potrat částečným porodem, od potratu vyškrábnutím po potrat aspirací, nemluvě o nevýslovných potratech prováděných pomocí nechvalně proslulých "ranních pilulek".
Dítě je bezpochyby první a nejvážnější obětí potratu, ale můžeme napočítat i několik dalších: matky, oklamané až k neuvěřitelnosti systémem, který je schopen je přimět k tomu, aby nepoznaly to nejcennější, co mají, život svého dítěte v lůně; otce, kteří si neuvědomují a jsou nezodpovědní za své sexuální činy, až ztrácejí svou roli a identitu; svět medicíny, který díky chybné a relativistické logice popírá realitu, až ji napadá a zabíjí; pozitivní zákony, které se zříkají své úlohy uspořádat společnost a proměňují ji v systém popírající nejzákladnější hodnoty, čímž deformují samotný význam "práva"; veřejné mínění, neschopné vlastního kritického myšlení, které si namlouvá, že může najít chladná řešení milosti zfalšované v "problém k řešení".

Všechny boje takzvaného Pro-life světa přispěly ke zvýšení povědomí veřejnosti o tomto tématu, a to je velká zásluha před lidstvem i samotným Bohem, původcem a obráncem života. Jsme však přesvědčeni, že v současné době antropologického a duchovního odklonu, který prostupuje celým světem, musí boj na obranu nevinného lidského života udělat obrovský skok. V tomto smyslu jako výbor Liberi in veritate navrhujeme vyhlášení "Světového dne proti potratům", který bude mít následující podobu

Slavení mší svatých proti potratům, aby oběť Těla a Krve NSZM ukončila zabíjení nevinných, které se den co den opakuje;
Eucharistická adorace s recitací svatého růžence, aby Matka Boží a celého lidstva nedovolila obětovat své nevinné děti na satanském oltáři totalitního relativismu;
recitace svatého růžence se stejnými úmysly;
nabídka jednoho nebo více dnů půstu;
konference na toto téma, prezenčně i distančně;
vytvoření celosvětové modlitební sítě za zrušení potratů;
zřízení referenčního místa.

Body 1) 2) 3) lze provést buď veřejně, nebo soukromě.

Všechny výše uvedené způsoby jsou důležité, ale věříme, že první z nich je nejúčinnější, protože k dosažení cíle nabízí druhou osobu Nejsvětější Trojice. Bude nutné, aby každý kněz byl s tímto záměrem seznámen. Biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice a celá církev budou muset být také senzibilizováni, aby se zbraní modlitby mohli získat požadovanou milost od NSGC.

Den určený pro první Světový den proti potratům je 8. září 2022, Narození Panny Marie, Matky Boží a všeho mateřství.

Výbor Liberi in Veritate - Zdroj
P

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010