Menu


Protikřesťanské nápisy a letáky na Siónské hoře

»Smrt křesťanům!«

Zatímco Bergoglio vykonává svou první návštěvu v římské synagoze a do omrzení omílá svoje výmysly o „starších bratrech ve víře“, židovští extrémisté hanobí benediktinské opatství Dormitio v Jeruzalémě a malují zde nápisy „Smrt křesťanům“, „Křesťany do pekla!“. Tato Siónská hora, která byla svého času příbytkem prvních křesťanů v bezprostředním sousedství míst, kde náš Pán slavil s apoštoly svou Poslední večeři a kde seslal na svou mladou církev Ducha Svatého, stala se dnes nevlídným místem, kde jsou denně rozhazovány nenávistné protikřesťanské letáky s rouhavými hesly a kde židé plivají po všech, kteří svým oděvem vyznávají svou víru v Ježíše Krista.

                                                                     KITransparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010