Menu


Protesty proti záměrnému útisku

 
 
 
Ve Francii, Irsku a Anglii odmítají biskupové a věřící vládní rozhodnutí o omezování bohoslužeb. Vlády vyhlašují protikatolický totalitarismus a po zmařených Velikonocích chtějí podobným způsobem zamezit náboženskou oslavu Vánoc. V celé Evropě se systematicky likviduje svoboda náboženského kultu.
 
Proti vládnímu dekretu ve Francii bylo již vzneseno 57 protestů pro zneužívání státní moci. Slavení bohoslužeb je pro věřící životní záležitostí, protože znamená osobní setkání s Pánem a s dalšími spolubratry ve víře. Od počátku existence církve platilo a platí: Sine Dominica non possumus vivere.
 
V Anglii předali biskupové předsedovi vlády dopis, ve kterém uvádějí, že neexistuje žádný podklad o tom, že místa náboženského kulturu ohrožují zdraví lidu více než velké obchody. Patrick Vallance, vědecký poradce vlády, připouští, že vědci, kteří pracují v oblasti pandemie, nemají žádné doklady, že by kultovní místa představovala vážné ohrožení pro obecné zdraví. Theresa May v ostré kritice vytkla vládě, že její současný postup představuje ten nejnebezpečnější precedent, který je možno v budoucnosti kdekoliv použít proti náboženskému kultu, který tvoří jeden ze základů dějin anglického národa. Irský primas Eamon Martin vyzval katolíky, aby vyjadřovali vládě svou bolest nad odloučením od mešní bohoslužby a svátostí. »Žádný virtuální přenos nemůže nahradit osobní fyzické setkání se Spasitelem«.
 
Nuova Bussoa Quotidiana

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010