Menu


Protest COMECE proti záměrům EU

Ostrá kritika politiky Evropské unie

Kath-net 23. října 2013. Komise evropských biskupských konferencí prohlásila na adresu Evropské unie:„Evropská unie nemá žádnou kompetenci ve věci potratů v jednotlivých členských státech.“ Reagovala tak na připravované hlasování o zprávě týkající se „Sexuálního a reproduktivního zdraví a s tím spojených práv“ včetně tématu „Potraty“. Rezoluce měla zavázat všechny členské země, aby zrušily všechny zákazy provádění potratů.

Za zdravotní politiku a lékařskou péči odpovídají podle článku 168 pouze jednotlivé členské státy. „Evropská unie to musí respektovat a nesmí dělat rozhodnutí o otázkách které nespadají do její kompetence“, požadují biskupové.

Potraty nejsou uváděny v žádné závazné smlouvě týkající se lidských práv. Konstatoval to vícekrát Evropský soudní dvůr. Svoboda svědomí zdravotního personálu nesmí být omezována a nikým nucena potraty provádět, schvalovat, podporovat nebo vnucovat.

Evropská občanská iniciativa „Jeden z nás“ shromáždila již 1,3 miliony podpisů.


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010