Menu


Pronásledování křesťanů se stále zvyšuje

Pomocná nadnáboženská organizace Open Doors dokumentuje každý rok situaci v oblasti náboženské svobody a sleduje 50 zemí, ve kterých jsou křestané nejvíce vystavení pronásledování. Poslední zpráva se týká období od 1. listopadu 2011 do 31. října 2012.

Deset zemí s nejvyšší stupněm pronásledování má toto popředí: Severní Korea, Saudská Arábie, Afghánistán, Irák, Somálsko, Maledivy, Mali, Írán, Jemen a Eritrea. V Severní Korei za pouhé držení Bible hrozí trest smrti nebo pracovní tábor pro celou rodinu.

Poprvé se na seznam dostaly africké země Mali, Tanzanie, Keňa, Uganda a Niger. V zemích, kde byla řeč o „islámském jaru“, hrozí uchopení moci islamistickými organizacemi. Extremistický islám se velmi šíří. Ale křesťané trpí pronásledováním i v zemích bez islámské většiny. Zde utiskují křesťany islamisté ze sousedních zemí.

Sýrie postoupila ve sledovaném období z 26. na 17. místo. Očekávanou změnu k demokracii zde zmařili islámští extremisté. Utlačovaní křesťané v Sýrii a Egyptě mluví nicméně o své dříve neslýchané jednotě.

I v Severní Korei se křesťané přes pronásledování tajně scházejí. V pracovních táborech se v této zemi nachází 50 - 70 tisíc křesťanů, kteří jsou týráni až k smrti. Jsou pokládáni za nejnebezpečnější nepřátele.

V Saudské Arábii, která se pokládá za strážce islámských svatých míst, musí všichni obyvatelé žít podle islámských zákonů. Náboženská policie tvrdě sleduje dodržování šaria a přestupky tvrdě trestá. Počet křesťanů muslimského původu však stále roste, i když konvertitům hrozí trest smrti.

Čína naopak ustoupila z 21. místa na 37. Nestátní církev pokládá Čína nadále za ilegální. Pokud však dodržuje určitá omezení, může nerušeně slavit své bohoslužby.

Podrobné informace je možno najít na stránkách http://www.opendoorsusa.org/.


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010