Menu


Prokurátor obvinil soud i vládu Pákistánu

Saiful Malook obvinil pákistánský soud i vládu ze zanedbání svých povinností v případě křesťanky Asia Bibi. Jsou odpovědní za dlouhé utrpení její i její rodiny, které trvá již od roku 2009. Žádný soudce se nepřesvědčil, zda stát nebo odpovědná osoba na obviněnou vůbec podala řádnou žalobu, že se rouhání dopustila. Bylo také porušeno zákonné ustanovení, že obviněný se musí ke svému skutku doznat a že musí být prošetřeny a doloženy jako pravdivé všechny výpovědi svědků. Soud se dal unést náboženskými sentimenty.

Asii Bibi udaly její dvě spolupracovnice za urážku Mohameda. Urážkou měla být otázka, kterou Bibi položila při jednom sporu: „Můj Ježíš dal za mě svůj život. Co udělal pro vás váš prorok?“ Podle kontroverzního zákona 295-C byla v roce 2010 odsouzena k trestu smrti, Četní politici a náboženští vůdci požadovali její propuštění.

Podle údajů Evropského parlamentu bylo v Pákistánu odsouzeno za rouhání od roku 1987 1400 osob. Mnohé z nich čekají dosud ve vězení na potvrzení rozsudku nejvyšším soudem. Je to proces, který se může táhnout celá léta.

Kath-net