Menu


Prohlášení katolických kleriků, vědců a intelektuálů proti rouhání papeže Františka

 

Sdružení katolických kleriků, vědců a intelektuálů vydalo prohlášení, ve kterém protestují proti rouháním spáchaným papežem Františkem během amazonské synody:Jedná se o tato rouhání:

4. října se papež František účastnil rouhavého modloslužebného klanění bohyni Pachamama.

Dovolil, aby se tento obřad konal ve vatikánských zahradách, v blízkosti hrobů mučedníků a chrámu apoštola Petra. Účastnil se tohoto modloslužebného klanění a žehnal dřevěnou figurínu Pachamamy.

7. října byla modla Pachamamy umístěna před hlavním oltářem u Sv. Petra a pak nesena v průvodu do synodního sálu. Papež František odříkával během ceremonie modlitby a pak se připojil k procesí.

Když byly dřevěné figuríny pohanského božstva odstraněny z kostela Santa Maria in Traspontina, kam byly rouhavě umístěny, a někteří katolíci pobouřeni touto profanací je hodili do Tibery, papež František se 25. října omlouval za toto odstranění a do kostela byla dodána nová figurína. Tak byla zahájena další profanace.

27. října při závěrečné mši synody, přijal misku používanou při modloslužebném obřadu a umístil ji na oltář.

Tentýž papež František potvrdil, že tato dřevěná zobrazení jsou pohanské modly. Ve svých omluvách za jejich odstranění z katolického chrámu je výslovně pojmenoval Pachamama, jménem falešné bohyně matky země pro jihoamerické pohanské pověry.

Rozmanité charakteristiky těchto ceremonií odsoudili jako modloslužbu a rouhání kardinál Walter Brandmüller, kardinál Gerhard Müller, kardinál Jorge Urosa Savino, arcibiskup Carlo Maria Viganò, biskup Athanasius Schneider, biskup Luise Ascona Hermoso, biskup Rudolf Voderholzer a biskup Marian Eleganti, a rovněž kardinál Raymond Burke, který je v interview hodnotil stejným způsobem.

Tuto modloslužebnou spoluúčast předcházelo prohlášení „Dokument o lidském bratrství“, který podepsal papež František a Nadhmat Al-Shayeb, velký imám mešity Al Azhar 4. února 2019. Toto prohlášení tvrdí: ... »Pluralismus i rozdílnost náboženství, barvy pleti, pohlaví, rasy a jazyka jsou výrazem moudrosti božské vůle, s níž Bůh stvořil lidské bytosti. Tato božská Moudrost je počátkem, z něhož je odvozeno právo na svobodu vyznání a svobodu být odlišní. Proto je odsouzeníhodné nutit lidi k přijetí určitého náboženství nebo určité kultury, jakož i vnucovat civilizační styl, který druzí nepřijímají.«

Zapojení papeže Františka v idololatrických ceremoniích ukazuje, že měl v úmyslu dát těmto tvrzením neortodoxní smysl, který je v souladu s pohanským uctíváním model a že je považuje za dobro chtěné Bohem.

Navíc kromě toho všeho informoval papež František soukromě biskupa Schneidera, že: »Ty (biskup) můžeš prohlásit, že tato různost náboženství má znamenat permisivní Boží vůli«.

František nikdy neopravil tento smysl prohlášení z Abu Dhabi. V následující promluvě při veřejné audienci 3. dubna 2019 v odpovědi na otázku: „Proč Bůh připouští, aby bylo tolik náboženství?“ se František s poukazem na „permisivní Boží vůli“ odvolával na scholastickou teologii, ale dal konceptu pozitivní smysl. Prohlásil, že Bůh to chtěl dopustit, protože přesto, že je tolik náboženství, ta se vždy dívají k nebi, dívají se na Boha (ve své emfázi). Není zde vůbec žádná zmínka ke konceptu, že Bůh dovoluje existenci falešných náboženství stejně jako připouští existenci zla. Je to jasná narážka, že Bůh dovoluje existenci „tolika náboženství, protože jsou dobrá, když se dívají k nebi a na Boha“.

Ba co hůře, papež František potvrdil zmíněné prohlášení z Abu Dhabi tím, že jmenoval „mezináboženský komitét“, oficiálně pak nazvaný „Vysoký komitét“ se sídlem ve Spojených arabských emirátech, aby podporoval „předmět“ dokumentu, a vydal direktivy „Papežské rady pro mezináboženský dialog“ adresované všem vyšším institutům pro vzdělávání katolíků a nepřímo všem katolickým univerzitním profesorům s požadavkem, aby je co nejvíce rozšiřovali včetně jeho nikdy neopraveného tvrzení, že Bůh chce různost náboženství, tak jako chce různost barev, pohlaví, rasy a jazyka.

Dovolit každému, aby se klaněl čemukoliv, co je odlišné od jediného pravého Boha a Nejsvětější Trojice, je přestoupení prvního Přikázání. Je nesporné, že každá účast na jakémkoliv uctívání model je jako přestoupení prvního Přikázání objektivně těžký hřích nezávisle na subjektivním vědomí, které může soudit jen Bůh.

Svatý Pavel učil prvotní církev, že oběť přinášená pohanským modlám není oběť Bohu, ale spíše démonům, když píše v 1. listě Korinťanům: »Co tím chci říci? Že snad maso obětované modle něco je? Nebo že modla něco je? Když pohané přinášejí nějakou oběť, obětují to zlým duchům a ne Bohu. Nemůžete přece pít z kalicha Páně i z kalicha zlých duchů. Nemůžete jíst u stolu Páně i u stolu zlých duchů« (1 Kor 10, 21-22).

Za toto počínání papeži Františkovi náleží výtka podle 2. nicejského koncilu:

»Mnoho pastýřů zbouralo moji vinici, otrávili moje území. Neboť následují bezbožné lidi, důvěřují jejich bláznovství, špiní svatou církev, kterou Kristus náš Pán přijal za svou Nevěstu a nerozlišují svaté od pohanského, tvrdí že obrazy našeho Pána a jeho svatých se neliší od dřevěněných obrazů satanských model«.

S velkou bolestí a hlubokou láskou ke Katedře Petrově žádáme všemohoucího Boha, aby ušetřil provinilé údy své svaté církve zde na zemi trestu, jaký zasluhují za své strašné hříchy.

Žádáme uctivě papeže Františka, aby konal bez ustání veřejné pokání za tyto objektivně těžké hříchy a za všechna veřejná přestoupení, kterých se dopustil proti Bohu a proti pravému náboženství a napravil tyto ohavnosti.

Žádáme uctivě všechny biskupy katolické církve, aby se obrátili na papeže s bratrskou výtkou za pohoršení, aby napomenuli svá stáda a aby je poučili o nauce katolické církve božsky zjevené, pokud následovali příkladu porušení Prvního přikázání a riskovali věčnou záhubu.

 

9. listopadu 2019

na svátek Posvěcení Lateránské baziliky

»Strašné je toto místo: zde je dům Boží a brána nebes bude se nazývat síň Boží ( Gen 28,17)

Signatáři:

 

Dr Gerard J.M. van den Aardweg, The Netherlands

Dr Robert Adams,
medical physician in Emergency & Family Medicine


Donna F. Bethell, J.D.


Tom Bethell,
senior editor of The American Spectator and book author


Dr Biagio Buonomo,
PhD in Ancient Christianity History and former culture columnist (1990-2013) for L'Osservatore Romano


François Billot de Lochner,
President of Liberté politique, France


Rev. Deacon Andrew Carter
B.Sc. (Hons.) ARCS DipPFS Leader, Marriage & Family Life Commission, Diocese of Portsmouth, England


Mr. Robert Cassidy,
STL


Dr Michael Cawley,
PhD, Psychologist, Former University Instructor, Pennsylvania, USA


Dr Erick Chastain,
PhD, Postdoctoral Research Associate, Department of Psychiatry, University of Wisconsin-Madison


Fr Linus F Clovis


Lynn Colgan Cohen,
M.A., O.F.S.


Dr Colin H. Jory,
MA, PhD, Historian, Canberra, Australia


Rev Edward B. Connolly,
Pastor Emeritus, St. Joseph Parish St. Vincent de Paul Parish, Girardville PA


Prof. Roberto de Mattei,
Former Professor of the History of Christianity, European University of Rome, former Vice President of the National Research Council (CNR)


José Florencio Domínguez,
philologist and translator


Deacon Nick Donnelly,
MA Catholic Pastoral & Educational Studies (Spiritual Formation), England


Fr Thomas Edward Dorn,
pastor of Holy Redeemer Parish in New Bremen OH in the Archdiocese of Cincinnati


Fr Stefan Dreher FSSP,
Stuttgart, Germany


Dr Michael B. Ewbank,
PhD in Philosophy, Loras College, retired, USA


Fr Jerome Fasano, Pastor,
St John the Baptist Church, Front Royal, Virginia, USA


Dr James Fennessy,
MA, MSW, JD, LCSW, Matawan, New Jersey, USA


Christopher A. Ferrara,
J.D., Founding President of the American Catholic Lawyers’ Association


Fr Jay Finelli,
Tiverton, RI, USA


Prof. Michele Gaslini,
Professor of Public Law, University of Udine, Italy


Dr Linda M. Goulash,
M.D.


Dr Maria Guarini
STB, Pontificia Università Seraphicum, Rome; editor of the website Chiesa e postconcilio


Fr Brian W. Harrison,
OS, STD, associate professor of theology of the Pontifical Catholic University of Puerto Rico (retired), Scholar-in-Residence, Oblates of Wisdom Study Center, St. Louis, Missouri, USA


Sarah Henderson
DCHS MA (RE & Catechetics) BA (Mus)


Prof. Robert Hickson
PhD, Retired Professor of Literature and of Strategic-Cultural Studies


Dr Maike Hickson
PhD, Writer and Journalist


Prof., Dr.rer.pol., Dr.rer.nat. Rudolf Hilfer,
Professor of Theoretical Physics at Universität Stuttgart


Fr John Hunwicke,
Former Senior Research Fellow, Pusey House, Oxford


Fr Edward J. Kelty,
OS, JCD, Defensor Vinculi, SRNC rota romana 2001-19, Former Judicial Vicar,  Archdiocese of Ferrara, Judge, Archdiocese of Ferrara


Dr Ivo Kerže,
prof. phil.


Dr Thomas Klibengajtis,
former Assistant Professor of Catholic Systematic Theology, Institute of Catholic Theology, Technical University Dresden, Germany


Dr Peter A. Kwasniewski,
PhD, USA


Dr John Lamont,
DPhil (Oxon.)


Dr Dorotea Lancellotti,
catechist, co-founder of the website: https://cooperatores-veritatis.org/


Dr Ester Ledda,
consecrated laywoman, co-founder of the website https://cooperatores-veritatis.org/


Fr Patrick Magee,
FLHF a Franciscan of Our Lady of the Holy Family, canonical hermit in the Diocese of Fall River, Massachusetts


Dr Carlo Manetti,
jurist and lecturer, Italy


Dr Christopher Manion,
PhD, KM, Humanae Vitae Coalition, Front Royal, Virginia, USA


Antonio Marcantonio,
MA


Michael J. Matt,
Editor, The Remnant, USA


Jean-Pierre Maugendre,
general delegate, Renaissance catholique, France


Msgr John F. McCarthy,
JCD, STD, retired professor of moral theology, Pontifical Lateran University


Prof. Brian M. McCall,
Orpha and Maurice Merrill Professor in Law, Special Advisor to the Provost for Online Education, University of Oklahoma


Patricia McKeever,
B.Ed. M.Th., Editor, Catholic Truth, Scotland


Mary Angela McMenamin,
MA in Biblical Theology from John Paul the Great Catholic University


Fr Cor Mennen,
lecturer canon law at the diocesan Seminary of ‘s-Hertogenbosch and member of the cathedral chapter


Rev Michael Menner,
Pastor


Dr Stéphane Mercier,
Ph.D., S.T.B., former research fellow and lecturer at the University of Louvain


David Moss,
President, Association of Hebrew Catholics, St. Louis, Missouri


Dr Claude E Newbury,
M.B. B.Ch., D.T.M & H., D.P.H., D.O.H., M.F.G.P., D.C.H., D.A., M. Prax Med.


Prof. Giorgio Nicolini,
writer, Director of “Tele Maria”


Fr John O'Neill,
STB, Dip TST, Priest of the Diocese of Parramatta, member of Australian Society of Authors


Fr Guy Pagès,
Archdiocese of Paris, France


Prof. Paolo Pasqualucci,
Professor of Philosophy (retired), University of Perugia, Italy


Fr Dean P. Perri,
Diocese of Providence, Our Lady of Loreto Church


Dr Brian Charles Phillips,
MD


Dr Mary Elizabeth Phillips,
MD


Dr Robert Phillips,
Professor (emeritus) Philosophy: Oxford University, Wesleyan University, University of Connecticut


Prof. Claudio Pierantoni,
Professor of Medieval Philosophy, University of Chile; former Professor of Church History and Patrology at the Pontifical Catholic University of Chile


Prof. Enrico Maria Radaelli,
Professor of Aesthetic Philosophy and Director of the Department of  Aesthetic Philosophy of the International Science and Commonsense Association (ISCA), Rome, Italy


Dr Carlo Regazzoni,
Philosopher of Culture, Therwill, Switzerland


Prof. John Rist,
Professor emeritus of Classics and Philosophy, University of Toronto


Dr Ivan M. Rodriguez,
PhD


Fr Luis Eduardo Rodrìguez Rodríguez,
Pastor, Diocesan Catholic Priest, Caracas, Venezuela.


John F. Salza,
Esq.


Fr Timothy Sauppé,
S.T.L., pastor of St. Mary’s (Westville, IL.) and St. Isaac Jogues (Georgetown, IL.)


Fr John Saward,
Priest of the Archdiocese of Birmingham, England


Prof. Dr Josef Seifert,
Director of the Dietrich von Hildebrand Institute of Philosophy, at the Gustav Siewerth Akademie, Bierbronnen, Germany


Mary Shivanandan,
Author and consultant


Dr Cristina Siccardi,
Church Historian and author


Dr Anna M. Silvas,
senior research adjunct, University of New England NSW Australia.


Jeanne Smits, journalist,
writer, France


Dr Stephen Sniegoski,
PhD, historian and book author


Dr Zlatko Šram,
PhD, Croatian Center for Applied Social Research


Henry Sire,
Church historian and book author, England


Robert J. Siscoe,
author


Abbé Guillaume de Tanoüarn,
Doctor of Literature


Rev Glen Tattersall,
Parish Priest, Parish of St. John Henry Newman, Australia


Gloria, Princess of Thurn und Taxis,
Regensburg, Germany


Prof. Giovanni Turco,
associate professor of Philosophy of Public Law, University of Udine, Italy


Fr Frank Unterhalt,
Pastor, Archdiocese of Paderborn, Germany


José Antonio Ureta,
author


Adrie A.M. van der Hoeven,
MSc, physicist


Dr Gerd J. Weisensee,
Msc, Switzerland


John-Henry Westen,
MA, Co-Founder and Editor-in-Chief LifeSiteNews.com


Dr Elizabeth C. Wilhelmsen,
Ph.D. in Hispanic Literature, University of Nebraska-Lincoln, retired


Willy Wimmer,
Secretary of State, Ministry of Defense, (ret.), Germany


Prof. em. Dr Hubert Windisch,
priest and theologian, Germany


Mo Woltering, MTS,
Headmaster, Holy Family Academy, Manassas, Virginia, USA


Miguel Ángel Yáñez,
editor of Adelante la Fe


12 novembre

Arciv. Carlo Maria Viganò

Prof. Dr. Heinz Sproll  - Università di Augsburg

Edgardo J. Cruz Ramos , Presidente Una Voce Puerto Rico

Rev. Fr. Felice Prosperi

Prof. Growuo Guys PhD

Rev. Nicholas Fleming STL

Drs. NAL van der Sluis pr. , Pastoorparochie Maria, Moeder van de Kerk Bisdom 's-Hertogenbosch

Rev. P. Alfredo Maria Morselli

Marco Paganelli , giornalista e scrittore

Diacono Eugene G. McGuirk , USA