Menu


Profilující Bergogliův kalendář

                                                                                                              22.8.2016

Nové Bergogliovo náboženství ukazuje stále konkrétnější obrysy a charakteristické cíle: „odclonit“ Eucharistii a Pannu Marii a velebit ekumenické objetí se všemi možnými vyznáními (především s islámem a protestantismem, ale také sektami à la „New Age“).

Je to možno konstatovat podle jeho osobních voleb. Doslova otřesné je jeho rezolutní odmítnutí zúčastnit se národního italského eucharistického kongresu v Janově ve dnech 15. - 18. září. Je prvním pokoncilním papežem, který odmítá účast na tomto důležitém italském sympoziu věnovaném Nejsvětější Svátosti oltářní, která je zdrojem života a pravého poslání katolické církve.

Místo toho bylo oznámeno, že Bergoglio se 31. srpna odebere do Fiera di Roma, aby se zúčastnil Světového kardiologického kongresu.

Do Janova ho nepřitáhnou ani bohaté „mediální příležitosti“, protože ty si může najít všude, dokonce i na kardiologickém kongresu. Ale on by zřejmě šel i na kongres o žlučníku, jen když tam nebude řeč o Eucharistii, na kterou je notoricky alergický: před ní totiž ostentativně nepoklekne, i když to liturgie předepisuje, zatímco dlouze klečí při jiných příležitostech, kde se eucharistie nenachází, jako např. na setkání s evangelikály v lunaparku v Buenos Aires, kde jako kardinál římské církve přijímal požehnání od letničních pastorů.

Ostatně právě ve dnech Eucharistického kongresu pojede Bergoglio do Assisi na akci, kterou pořádá komunita San Egidio.

Je příznačné že odřekl již podruhé slavnou papežskou mši svatou o svátku Nanebevzetí Panny Marie. Na 13. října, 99. výročí fatimského zjevení, není plánováno nic, ale 30 října, pojede do Švédska, aby slavil 99. výročí luterské reformace. Je příznačné, že hlavními baštami luteránství, které devastovalo církev a Evropu, je odmítnutí katolické eucharistie a katolické mše svaté, odmítnutí úcty k Panně Marii a úcty k svatým.

V Bergogliově kalendáři je naopak den 1. září 2016. V bazilice sv. Petra v 17 hodin bude předsedat prvním nešporám u příležitosti Světového dne modliteb za stvoření.

Jak víme, liturgie prvních nešpor je spojena jen s největšími svátky Páně, Panny Marie a svatých. Nyní bude spojena s něčím, co má příznačnou vůni New Age.

Teď už chápeme smysl jeho prohlášení, že katolický Bůh neexistuje, jak řekl právě 1. října 2013 ve svém slavném rozhovoru se Scalfarim. Nebyla to tedy žádná náhoda, nedorozumění nebo bluf, ale odpovídá to přesně projektu nihilismu a likvidace katolicismu.

S pontifikátem Bergoglia propukla nová forma nového náboženství, nikoliv již katolického. Normalizátoři opakují, že všechno je v pořádku. Ano, všechno pokračuje v pořádku krok za krokem do propasti.

Antonio Socci, Lo Straniero

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010