Menu


Profanace papežské baziliky

 

Bazilika sv. Pavla za hradbami není jen obyčejný kostel. Je to jedna ze čtyř papežských bazilik, druhá největší po Svatém Petru. Stojí na místě, kde byl pochován sv. apoštol Pavel, jehož hrob se nachází pod oltářem A to je důvod, proč je toto místo po staletí cílem nesčetných poutníků.

Proto je více než divné, co se zde přihodilo 31. července: ráno zde měla být oficiálně mše svatá pro ministranty z Německa; ve skutečnosti jsme zde byli svědky situace, která se shoduje spíše autentickou profanací než s liturgickým obřadem a poutí.

Přímí svědkové byli konsternováni a popisovali neslýchaný apokalyptický obraz. Presbytář se změnil v jeviště rokové scény, baterie a nástroje umístěné na levé straně hrobu sv. Pavla, zcela překážely v přístupu. Zesilovače byly spuštěny na plné pecky pro amerikánské zvuky zcela bez ohledu na posvátnou baziliku, která se změnila ve velkou nedůstojnou diskotéku.

Na sloupoví bylo promítáno psychedelické osvětlení. Organizátoři hovořili o devíti tisících německých „poutníků“, kteří nechtěli dovolit nikomu jinému vstup do baziliky. Tito hosté si privatizovali posvátné místo s poukazem, že za to zaplatili 18 tis. euro. Tuto částku ovšem vynaložili na instalace svých zvukových a optických aparatur.

Že Němci pokořili a umrtvili posvátnou liturgii a znetvořili ji podle svého vkusu, nebylo pochyb. Mělo to všechno trvat až do sobotního rána,¨. A věřící si stěžovali, že již minulou neděli se zde konaly zkoušky aparatur a zařízení. Nikdo se nedověděl, kdo všechno povolil.

Corrispondenza Romana


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010