Menu


Příznaky nastupující změny paradigmatu církve

 

Mše, které překážejí

Ve městě Calci v diecézi Pisa se tuto neděli nebudou konat obvyklé nedělní bohoslužby. Farníci jsou pozváni, aby se účasnili akce „Čistíme svět“.

Sv. otec Pio prohlásil, že svět by se mohl obejít bez slunce, ale nikdy ne beze mše svaté. V Calci se naopak domnívají, že když se koná akce „Čistíme svět“, jsou už mše přespříliš. Minulou neděli bylo oznámeno: »Mše v 10.15 a 11.30 se ruší, abychom se mohli účastnit krásné iniciativy, která je rovněž v duchu evangelia...« Podle ekologického kréda, aby nechybělo těch několik věřících, kteří jdou do kostela na mši, tak tyto mše „suspendujeme“. Aby lidé mohli sbírat plasty od nápojů, mše musí počkat. Ale není to žádná novinka. Když se nedávno konal v sousední farnosti rockový koncert, bohoslužby rovněž ustoupily, aby nepřipravily věřící o velký duchovní zážitek. Takže církev neslouží Bohu, alezáludnostem tohoto světa.

NBQ, Andrea Zambrano

Záhadné stezky pro „německou cestu“

23. 9. V první den zasedání německé biskupské konference uspořádal kardinál Marx tiskovou konferenci a informoval o svém setkání s papežem Františkem a kardinálem Ouelettem, prefektem Kongregace pro biskupy, a o projektu německé „synodní cesty“, která, jak zdůraznil, „není synodou“ ani „dílčím koncilem“. Tímto způsobem se Němci pokoušejí vyhnout tomu, aby jejich „cesta“ nebyla posuzována jako „záležitost kanonického práva“.

Papež i prefekt poslali totiž v létě do Německa listy, které výslovně kritizovaly některé aspekty německých plánů. Avšak nyní podle Marxe neexistuje žádný náznak, který by pro tyto plány znamenal „stop“. Naopak. »Setkání byla „pozitivní a povzbudivá“. Své záměry máme nadále „promýšlet, protože nejsou pro nás nové“«. »Nemůžeme však synodním postupem vyjmout diecézi z církevní legislativní moci.«

Marx trvá na tom, že němečtí biskupové chtějí zůstat v jednotě univerzální církve: »Musíme přijímat rozhodnutí ve spojení s papežem«. Marx nepřímo naznačuje, že záměr „německé cesty“ se má stát záležitostí celé církve v rámci dalšího koncilu. »Mluvit o koncilu není zakázáno«.

NBQ, Marco Tosatti 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010