Menu


Případ vyznamenané bojovnice za potraty a LGBT

                                                                  14. 1. 2018

 

Mezi věřícími katolíky vyvolává pobouření zpráva o papežské poctě Řádem Svatého Řehoře Velikého, které se dostalo Lilianně Ploumenové, bývalé holandské ministryni zahraničního obchodu, spolupráce a rozvoje, osobě, která je známá spíše svou aktivitou a horlivostí pro potraty a pro trendy LGBT, než službou, kterou by prokázala katolické církvi.

V epoše, která je charakteristická tím, že v ní bují novoty, člověk by váhal, zda má přikládat víru pravdivosti zpráv takovéhoto druhu, kdyby nebylo přiloženo krátké clip video, na kterém samotná Ploumenová ukazuje hrdě své vyznamenání, které obdržela od Svatého Stolce.

Co udělala pro katolickou církev tato žena, aby si zasloužila stát se členem rytířského Řádu Svatého Řehoře Velikého, který založil papež Řehoř XVI. 1. září 1831 jako jeden z pěti papežských řádů katolické církve z důvodů uvedených v Pro Deo et Principe (Pro Boha svrchovaného Vládce)?

Jak čteme v instrukci o udělování papežských vyznamenání Města Vatikánu z 13. května 2001, udělení takové odměny je vyhrazeno mužům a ženám katolického vyznání jako uznání za jejich služby církvi, za mimořádné úsilí a podporu Svatého Stolce, za jejich dobrý příklad ve společenství a v dané oblasti:

Diecézní biskupové mohou navrhnout udělení papežského vyznamenání klerikům a laikům jako ocenění a uznání prokázaných služeb (…) Žádost doložená curriculum vitae kandidátů (věk, povolání, rodinné a sociální poměry a zásluhy vůči církvi) ať je zaslána Apoštolské nunciatuře, která ji postoupí se svým nihil obstat (nejsou žádné překážky) Státnímu sekretariátu.

JEJÍ CURRICULUM

Nahlédneme-li do curricula paní Ploumenové, shledáme, že jednodušší by bylo říct, co neudělala. Její politická kariéra sestává z iniciativ a prohlášení ve prospěch rozvoje mezinárodní potratové a homosexuální agendy. Je skutečnou hrdinkou a protikatolickou bojovnicí.

PRO POTRAT

V lednu 2017, když prezident USA Donald Trump znovu zavedl Mexico City Polici, kterou zastavil financování mezinárodních nevládních organizací pro potraty, Ploumenová vyrukovala s novou nevládní organizací Sche Decides na zajištění obrovských finančních prostředků pro největší potratové organizace, které byly tímto vládním opatřením postiženy, a shromáždila na 300 mil. dolarů.

Když definovala „Mexico City Policy“ jako „Global Gag Rula“, Plumenová ve skutečnosti zdůraznila záměr své She Decides, garanta většiny potratových organizací, jako United Nations Polupation Fund (UNPFA) International Planed Parenthood Federation a Marfie Stopes International a prohlásila:

Toto jsou účinné programy úspěchu: přímá podpora, distribuce prezervativů, bezpečnost, že ženy jsou doprovázeny při porodu a potratu, pokud nemají jinou volbu.

V Interview pro New York Times k osudu „Mexico City Policy“ Ploumenová sdělila:

Byla jsem velice rozčarovaná a šokovaná, vždyť jsme v roce 2017! Člověk by očekával, že v roce 2017 právo žen a dívek být pánem svého těla a svého sexuálního života - je již de facto zajištěno.

V říjnu 2017 v článku ve Financial Times bývalá holandská ministryně vyzvala evropské země, aby odsoudily potratovou politiku v USA: Tato zpátečnická politika USA je kalamitou pro práva žen a dětí, která musí ostatní svět bránit.

Curriculum paní Ploumenové dokládá, že v roce 2014 až 2017 byla jako předsedkyně programů Cordaid žalována holandskou charitou kvůli šíření antikoncepčních prostředků a podpoře fondů Planned Parenthood, mnohonárodní americké instituce.

PRO LGBT

Kromě potratů druhou frontou bitvy, kde bojuje paní Ploumenová v prvních řadách, jsou „práva LGBT+".

V září 2017 ve funkci holandské ministryně se fakticky účastnila na Core Group LGBTI OSN jako první řečník na téma „práva LGBTI jsou lidská práva“ a vyzvala k podpoře procesu „normalizace homosexuality“.

Nemůžeme být shovívaví. (Dnes) ve více než 70 zemích … je homosexualita ještě kriminalizována... stigmatizace osob LGBT stále přetrvává na celém světě (moje výzva vám všem je pokračovat v hlasité propagandě, i když vidíme postup ve slepé uličce a musíme snášet také rány a vězení. Musíme pracovat společně, radit jeden druhému a všemožně si pomáhat.

V roce 2014 holandská politička a nadále ministryně pro zahraniční obchod, spolupráci a rozvoj zastavila zahraniční pomoc Ugandě poté, co prezident Yoweri Museveni zakázal homosexuální „manželství“ jako sodomii.

Dulcis in fundo - v únoru 2010 se Ploumenová obrátila na aktivisty LGBT a vyzvala je, aby se shromáždili na náměstí a vtrhli během bohoslužby do katedrály Sv. Jana Křtitele v Den Bosch s rudými trojúhelníky a se slovy: Ježíš nikoho nevylučuje - jako protest proti morální nauce církve o homosexualitě.

KATOLIČKA?

Na druhé straně má Ploumenová o sobě zřejmě představu, že je zcela dobrou katoličkou, jak se vyjádřila pro New York Times. Na otázku novinářky, jak může slučovat svůj boj za potraty s tím, že je katoličkou, nová nositelka Řádu sv. Řehoře odpověděla, jak osobitě si představuje svou katolicitu:

Ano, někteří lidé si myslí, že když jsi katolička, tak smíš dělat jen to, co ti říkají. Ale být katolíkem znamená prostě formovat své vlastní svědomí proti určitým normám a pravidlům. Moje matka mě vždy učila: tvoje svědomí je základní zákoník jednání.

V podstatě tedy to, co platí, není objektivní trvalá nauka katolické církve, nýbrž spíše dnešní subjektivní „cítění“, každý podle svého svědomí. Takovéto bojovnici za protikatolické smýšlení udělil Svatý Stolec slavné ocenění Papežským řádem Svatého Řehoře Velikého.

                                                 ? ? ?

Rodolfo de Mattei, Osservatorio Gender.it


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010