Menu


Případ Belgie

                                                                           17. 2. 2018

22. ledna byl v Bruggách zahájen soudní proces proti nemocničnímu ošetřovateli a bývalému jáhnu jménem Ivo Poppe.

Byl obviněn z četných vražd, minimálně šlo o 6 obětí, ale není vyloučeno, že jich bylo 20 – 240.

O procesu velmi obšírně informoval všechen belgický tisk a média.

Velmi málo se psalo o církevním a sociologickém pozadí. Biskupské stránky zůstaly zcela němé.

Ivo Poppe (*1956) vstoupil v 18 letech do semináře. Arcibiskupem byl tehdy Joseph Emil Desmedt, známý svými intervencemi na počátku 2VK proti agendě Sebastiana Trompa TJ.

Byla to velmi neutěšená doba. Právě velký seminář v Bruggách vedl svůj zvláštní život, jak vyšlo později na světlo. Po dvou letech Poppe seminář opustil.

Stal se prvním mužským nemocničním ošetřovatelem v tamní nemocnici a angažoval se hlavně na intenzivní stanici u starších pacientů.

Jeho kolo bylo téměř stále před nemocnicí nebo u dveří rodin pacientů.

Roku 1985 byl jmenován biskupem v Bruggách Roger Vangheluwe. Sám jako pedofil vedl vlámský církevní život jako velké divadlo s velmi halasnými hesly a neobvyklou explozí církevního personálu. Za 25 let svého úřadu vysvětil 35 kněží a 856 stálých jáhnů a pěstoval náboženskou – zdánlivou - svatost.

Poppe absolvoval přípravu na diakonát a byl za velké účasti obyvatel z širokého okolí vysvěcen na jáhna. Halasně bylo kolportováno, že jeho manželka mu po mnoho hodin na kuchyňském stole vyšívala štolu.

Jáhen Poppe byl znám svými „krásnými křty“ a „sňatky“. V těch letech náboženský život vytrvale upadal a houfně přibývalo projevů hereze a odpadlictví. Zbytek věřících se bavil divadelními inscenacemi. Pěstovala se ostentativní „šlechetnost“ s extrémní tolerancí.

Současně se rozvíjela organizovaná pedofilie a podobné nezřízenosti za účasti a podpory diecézního biskupa. Masová pedofilní katastrofa byla dlouhá léta zatajována za vydatného přispění kardinála Danneelse známého z týmu Bergoglio.

Poppe jako dlouholetý jáhen vystupoval také jako lékař pro obor psychiatrie. Odpadl od víry, až ho jeden kněz uvedl do „řádu“ Broeders Van Dale s diecézním právem, který se plně angažoval v pedofilii.

Poppe se dostal do těžkých psychologických problémů. Přiznal se k vraždám, pak opět přiznání odvolal. V jeho bytě byl nalezen školní sešit se seznamem usmrcených osob. Zdokumentováno je 22 případů, z toho čtyři oběti z okruhu jeho příbuzných. 27. ledna se musel dostavit k soudu biskup De Kesel, kde prohlásil, že nikdy neobdržel na jáhna žádnou stížnost. Belgie, země s nejrozšířenější eutanazií, se na případ dívá zcela ohromena.

Poppe používal k vraždám převážně vzduchovou injekci (vyvolání embolie). Mnoho Poppových obětí nebylo ve stavu paliativního ošetřování, ani netrpěli vážnými chorobami.

31. ledna byl za 5 prokázaných případů odsouzen k 27 letům vězení. Na svou obhajobu prohlásil, že není vrah, ale spasitel.

Katholisches

Viz: Žaloba belgických katolíků

      Belgický list Tertio