Menu


Případ Becciu - konec jednoho pontifikátu

             30. 9. 2020

 

Všechno začalo 24. září, když tisková kancelář Vatikánu oznámila: Svatý otec přijal demisi na úřad prefekta Kongregace pro svatořečení a na práva spojená s kardinálskou hodností od Jeho Eminence kardinála Giovanni Angelo Becciu.

Maximo Franco řekl: Bergoglio ho degradoval, je konec s kardinálskou hodností, brány konkláve se zavírají. Je třeba si uvědomit, že papež ho vyznamenal před dvěma roky (Corriere della Sera 27. 9.)

Novináři vyjadřují své rozpaky, církev se jeví stále více neprůhledná, věřící jsou zmateni při tolika skandálech finančních, sexuálních i naukových (Rossa Porpora 29.9.)

26. září na stránkách Stilum Curiae Marca Tosattiho autor, který vystupuje pod pseudonymem „Pezzo Grosso“ uvádí, že nestačí se dívat na to, co o případu bylo řečeno, ale na to, co to znamená. A to, co řečené naznačuje, je přivést církev do „svatého defaut“. Je zřejmé, že Pezzo je ekonom: defaut je insolvence, která vede k bankrotu. „Církev, která se finančně propadá, zavírá dveře, nemůže provádět evangelizaci, je pohlcena Uneskem. Přivést církev k bankrotu znamená urychlit její konec více, než to mohou způsobit progresivní teologie, odpady, schizmata a hereze všeho druhu. Poselství, které vyvozují z pokořujícího pádu věrného Bergogliova služebníka, jakým je Becciu: je to nezbytná oběť k zavření brány a k svatému bankrotu.

Tosatti připojuje některé úvahy psychologického charakteru: Tento pontifex, jehož výkyvy nálady, náhlé a prudké se silným slovním doprovodem nejsou ve Vatikánu žádným tajemstvím. Ty tvoří rekordní seznam poprav, malých i velkých. Připomeňme funkcionáře Kongregace pro nauku víry, kteří byli vyhozeni bez uvedení důvodu, velmistra maltézského řádu Matthewa Festinga, generála Domenico Gianiho a další, a nyní nejvěrnějšího Angela Becciu.

Zapadající bergogliánský pontifikát nabývá rysy nejhlubší shakespearovské tragédie – napsal Matteo Matzuzzi ve Folio 26. září. Počínaje větrem v zádi, s modlícími se kardinály, kteří cítili vánek Ducha Svatého v plachtách Františkovy bárky a spěchali, aby to řekli novinářům a televizi; situace se nyní zvrátila do stavu všichni proti všem.

Také Marco Politi se domnívá, že již nastoupila závěrečná fáze bergogliovského pontifikátu (Fatto Quotidiano 26. září); o „soumraku pontifikátu“ píše Antonio Socci v Libero 27. září, zatímco Verità tentýž den přináší na první stránce článek Lorenza Bertocchiho: „Jorge Bergoglio, pád jednoho papežství“.

Případ Becciu zapadá do oněch slov z Corrispondenza Romana z 3. července - o neznámých na konci jednoho pontifikátu, kde stojí, že coronavirus učinil definitivní konec ambiciózním papežským projektům pro rok 2020, když nám představil historický obraz sklíčeného a osamělého papeže na prázdné scéně svatopetrského náměstí.

Radio Romalibera