Menu


Příliv do seminářů Bratrsta Pia X.

 

Příliv do seminářů Bratrstva svatého Pia X

Quod Deus incepit Ipse perficiat. Záznam o vstupu do semináře pro FSSPX, ale platí i pro všechny ostatní tradiční komunity. Zvláště po úzkých hrdlech Traditionis Custodes a následujících.

Modernisté: "Byly semináře od dob koncilu a montiniánského ritu čím dál prázdnější? Neexistuje žádná korelace, chce to více koncilu, skutečně, když jsme, dáváme do misálu kapku milosrdenství a lžíci feminismu." . 

Jednou se však říkalo „je to znamení doby“


Vstup do semináře pro Bratrstvo svatého Pia X., který se koná na začátku října na severní polokouli a v březnu na jižní polokouli, proběhl a je zřejmé, že Prozřetelnost letos našemu bratrstvu požehnala.

Počet nových seminaristů v prvním roce nebo roce spirituality je rozdělen takto:

 

Seminář svatého Tomáše Akvinského, Dillwyn, USA


28 přihlášek: 25 amerických, 2 kanadské a 1 brazilské.

Seminář Herz-Jesu, Zaitzkofen, Německo


21 přihlášek: 9 Poláků, 6 Němců, 2 Chorvati, 1 Rakušan, 1 Dán, 1 Maďar a 1 Nizozemec.

Jde o nejvýznamnější počet příspěvků v tomto semináři od jeho vzniku. Vzhledem k nárůstu povolání v posledních letech dosáhla kapacita přijímat kandidáty svého limitu a Seminář Nejsvětějšího Srdce musí uvažovat o rozšíření.

 

Seminář Saint-Curé d'Ars ve Flavigny ve Francii


21 přihlášek: 14 Francouzů, 2 Italové, 1 Angličan, 1 Brazilec, 1 Ind, 1 Sinhálec, 1 Švýcar.

Seminář Nostra Señora Corredentora, La Reja, Argentina


9 vstupů: 2 Argentinci, 2 Brazilci, 2 Mexičané, 1 Chilan a 1 Nikaragujec a 1 Nigerijec.

Celkem je tedy za kalendářní rok přihlášeno 79 landidátů, což je největší počet přihlášených, který naše semináře poznaly.¨Je to příležitost k velkému poděkování Pánu úrody, protože každé povolání je v dnešním světě jakýmsi malým zázrakem. Musíme se proto i nadále modlit, na jedné straně za vytrvalost těchto povolání, která zahajují svůj seminář, a na druhé za získání stejně – a ještě více – hojné nové úrody. Zdroj

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010