Menu


Příliš přísný velitel papežské gardy?

Papež František potvrdil, že 31. ledna propouští velitele Švýcarské gardy Daniela Rudolfa Anringa. Jmenovaný údajně odchází na vlastní žádost. Vykonával službu velitele od roku 2008 . Jmenování platí obyčejně na dobu 5 let. Jeho služební doba byla již jednou prodloužena. Toto rozhodnutí učinil Bergoglio v době návštěvy švýcarských biskupů ve Vatikánu. Papež si přeje stráž, která má „méně vojenský charakter“. Anring projevoval údajně velkou přísnost.
 
Anring sloužil jako halapartník v gardě v letech 1992 -1994. Pak studoval obojí právo ( kanonické i světské) a po absolvování studia ho papež Benedikt XVI. v povolal na místo velitele po předchůdci Elmaru Mäderovi.

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010