Menu


Přijímání na jazyk

 

Po dvou letech, kdy jsem kvůli povinnosti přijímat na ruku a následnému odmítání, protože jsem se považoval za nehodného dotýkat se Těla našeho Pána neposvěcenýma rukama, jednu neděli koncem srpna jsem se s touhou přijmout svaté přijímání na jazyk vydal do výše zmíněné farnosti, abych se zúčastnil slavení mše svaté. Protože jsem věděl o odporu duchovních k přijímání na jazyk, abych se vyhnul nepříjemným problémům, zeptal jsem se nejprve zpovědníka, zda mohu přijmout částečku tímto způsobem s ohledem na nedávná ustanovení biskupské konference. zpovědník mě v tomto smyslu ujistil a poradil mi, abych se postavil jako poslední v řadě (aby mě ostatní neviděli?). Ve chvíli, kdy se rozdávalo svaté přijímání, jsem se tedy postavil do řady, a protože celebrující kněz nerozděloval hostii, ale pověřil tím (nevím, v jaké funkci) dívku, starší paní a jáhna, vybral jsem si jáhenskou řadu. Když na mě přišla řada, sepjal jsem ruce na znamení, že chci přijmout hostii na jazyk, a jak velké bylo mé překvapení, když mi jáhen tuto částečku odepřel, veřejně mě ponížil a donutil mě vzít ji na ruce, přičemž využil mého pocitu zmatení a zmatku.

Po skončení mše jsem cítil vzrůstající hněv a šel jsem do sakristie požádat faráře o vysvětlení. Farář mě přijal v přítomnosti několika lidí a na mé námitky mi přátelsky, oslovujíc mě "tu" a poplácávaje mě po zádech, řekl, že zná ustanovení biskupské konference, ale že jáhen jako zdravotní sestra dbá na hygienu, a proto nedává hostii na jazyk. Farář také poukázal na to, že jáhen měl pravdu v tom, že při pokládání hostie na jazyk by se mohla částečka nakazit, a tak se Covid rozšířit. Na mé námitky, že nemluví o cukroví, ale o Těle Kristově, a že ruce jsou v každém případě nejhorším nosičem virů, bakterií a bacilů, a s poznámkou, že v této farnosti jsou rozhodnutí jáhna a sestry platnější než rozhodnutí biskupské konference, jsem pozdravil kněze i přihlížející a odešel. Pro pořádek bych vás rád informoval, že v sousední farnosti, kterou vedou františkáni, je povoleno přijímání na jazyk (z milosrdenství, ale vždy pod podmínkou, že se postavíte do řady jako poslední, abyste nikoho nepohoršili).

Podepsaný dopis


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010