Menu


Pouť kněžských matek do Říma

 

catholic.info
Pouť matek kněží do Říma

Silné znamení: Matky kněží se připravují na poutní pochod do Říma.

Od jedné katoličky

Všechny cesty vedou do Říma. To je motto skupiny katolíků milujících tradici, kteří chtějí upozornit na svou lásku k tridentské mši a na svou věrnou oddanost církvi velmi zvláštní akcí. Otřeseni motu proprio Traditionis custodes založily v Paříži sdružení La Voie Romaine, aby "zanesly do Říma svědectví jednoty a víry" a ukázaly, že v žádném případě nejsou zahleděny do sebe. V rozhovoru pro Aleteia jeda ze zakládajících členů hovoří o tom, že někteří mají v rodině i tradiční kněze, kteří by se starou mší byli ochuzeni o něco, co je součástí jejich života a povolání a pro co byli vysvěceni.

Po pomazání biskup novému knězi sváže pomazané ruce. Podle starého zvyku matka rozváže plátno a ponechá si je až do hrobu.

La Voie Romaine nyní vybízí věřící, kteří jsou ve starobylé mši doma a vidí její bohatství pro církev, aby napsaly dopis Svatému otci, v němž o ní vydají svědectví a vyjádří svou plnou jednotu s církví.
Dopisy mají být shromážděny ve velké krabici a předány skupině kněžských matek, které s nimi hodlají pěšky putovat až do Říma, aby je předaly papeži.

"Aby toto svědectví ze srdce Božího lidu mohl vyslechnout papež František, vydají se kněžské matky, strážkyně neviditelného, které daly světu tyto tak vzácné pastýře, na cestu do Říma."

Tyto matky vidí, jak se jejich synové cítí zneváženi a trpí tím, že papež František potlačil starou mši. Mají naději, že v papeži Františkovi mohou něco změnit, aby nebyli ochuzeni o mši, "která z nás dělá katolíky, jakými jsme".

Pochod do Říma má začít v Paříži 6. března 2022 a skončit v Římě 1. května. Je to silný signál, který mohou tyto kněžské matky vyslat. Kdo by mohl lépe než oni znát bolest svých synů, kterou sdílejí, a bolest všech věřících, kteří mají být zřejmě liturgicky ořezáni a duchovně vysušeni skrze Traditionis custodes.

Kdo by mohl vědět lépe než ony, že právě tradiční liturgie učinila z jejich synů Kristovy kněze, kterými jsou? Daly církvi kněze, kteří denně obětují mši svatou a jsou "plně oddáni poslání církve budovat Kristovo království ve světě", vysvětlují matky.

V rozhovoru pro Le Salon beige jedna z matek kněží shrnula :

"Kněžské matky, nespokojme se s psaním papeži: Tímto dvouměsíčním pochodem chceme ukázat, do jaké míry jsme otřeseny motu proprio Traditiones custodes. Je něco mimořádného na tom, že se snažíme jít pěšky do Říma. Zdá se nám, že je to dobrý způsob, jak se nechat slyšet a možná i dotknout srdce papeže Františka."

Matky kněží chtějí také mluvit s biskupy o cestě a naději:

"(...) aby to biskupové zohlednili tím, že nebudou bránit kněžím vysvěceným v tridentském ritu a připojeným k této liturgii vykonávat svou službu v plném souladu s církví, jak tomu bylo prostřednictvím motu proprio Benedikta XVI.".Poutnice urazí více než 1 500 kilometrů, aby zanesly svou obhajobu tradičního obřadu do Říma.

Obrázek: La Voie Romaine

Giuseppe Nardi:  Katholisches