Menu


Pouť k Neposkrněné

 

Již dvaašedesát let, od roku 1958 je to nepřetržitě jeden z nejoblíbenějších obřadů pro obyvatele města Říma i celého světa, svědčící o tom, jak hluboce je dogma o Neposkvrněném početí zakořeněno v duších katolických věřících, ale již dva roky je zbožná praxe veřejného obětování věnce květů u sloupu Panny Marie Neposkvrněné na Piazza di Spagna za přítomnosti papeže zrušena.

Loni to snad chápeme: všechny aktivity byly uzavřeny s následnými zákazy civilních úřadů a papež využil příležitosti k velmi soukromé a letmé (a také téměř skryté) návštěvě v sedm hodin ráno, o které jsme informovali. Letos se nám to však zdá opravdu nepochopitelné, když žádný zákaz civilních úřadů takový obřad neomezuje a - při troše prozíravosti a zdravého rozumu - lze zajistit veškerá zdravotní opatření (stejně jako na Trinità dei Monti nebo na Via dei Condotti, nákupním centru hlavního města jen pár metrů od Piazza di Spagna a rozhodně ne méně přeplněném v době Vánoc).

Tak proč? Proč se znovu zříkat veřejné úcty k Neposkvrněnému početí, dogmatu, které "musí být předmětem jisté a neměnné víry všech věřících"?

Svatý otče, obracíme se na vás se srdcem dětí: proč se znovu zbavovat té zbožnosti, která "byla velkolepě znázorněna, hlásána a potvrzena nejvýznamnějším citem, magisteriem, horlivostí, vědou a moudrostí církve a tak ohromně se rozšířila mezi všemi národy a zeměmi katolického světa, vždy existovala v samotné církvi přijatá od předků a vyznačovala se rysy zjevené nauky"?

Proč upírat křesťanskému lidu tento veřejný úkon víry, který není jen úkonem vnějším, ale potřebou svěřit se veřejně Panně Marii, zvláště v této době, kdy by vzývání Panny Marie mělo být co největší a intenzivnější, aby podporovala své děti tváří v tvář tolika těžkým zkouškám, aby neupadly do pokušení ztráty víry?

 

Viz také


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010