Menu


Potraty a poslušnost svědomí

 

 

Příznačná bergoliovská taktika

To, co se stalo na konci října ve Vatikánu, zanechalo po sobě jasné znamení. Skutečnost, že František řekl, jak je rád, že americký prezident Biden "je dobrým katolíkem", a prohlásil, že by měl "i nadále přijímat svaté přijímání", i přes absenci přímého potvrzení z Vatikánu, nelze opominout. Skutečnost, že současný nájemník Bílého domu se svými pro-potratovými názory, jak uvedla agentura Associated Press, přesto přijal během mše sloužené v kostele svatého Patrika v Římě svaté přijímání, stejně jako všichni ostatní věřící, má být - a je! - velmi jasné znamení.

Prvním smutným plodem byl dlouho očekávaný obecný text o tajemství eucharistie v životě církve, který američtí biskupové schválili na závěr svého podzimního shromáždění, jež se konalo od 15. do 18. listopadu v Baltimore, 222 hlasy pro, pouze 8 proti a 3 se zdrželi hlasování. Z dokumentu, který byl navržen před rokem, aby zopakoval, co katolická nauka říká těm, kteří, i když se hlásí ke katolické víře a prohlašují se za prezidenty, staví se proti učení církve podporou potratů a genderu; zmizela jakákoli zmínka o odepření svatého přijímání jim nebo komukoli jinému, a připomíná pouze věřícím, kteří zastávají veřejné funkce a mají autoritu "zvláštní odpovědnost" za dodržování církevního práva. To je vše. Žádné odsuzování, žádná opatření, žádná omezení.

Navíc vše již bylo obsaženo v dopise, který loni v květnu zaslal prefekt Kongregace pro nauku víry kard. Louis Ladaria předsedovi Americké biskupské konference, arcibiskupovi José Gomezovi z Los Angeles. Výslovně vyzval k dialogu a doporučil, aby se "formulace národní politiky" v "potenciálně kontroverzní" otázce (sic!) nestala "zdrojem sváru místo jednoty v rámci episkopátu a širší církve ve Spojených státech". V závěru pak upřesnil, že jakákoli diskuse o této otázce musí být "zasazena do širšího rámce důstojnosti přijímání všemi věřícími, a ne jen jednou kategorií katolíků"; dokument amerických biskupů, který byl tehdy ještě v zárodečné fázi, považoval za "zavádějící, pokud by vyvolával dojem, že pouze potraty a eutanazie představují jediné závažné otázky katolického morálního a sociálního učení, které vyžadují zásah církve".Takže "Roma locuta, causa soluta"? Rozhodně ne! Biden a potratová lobby, která ho podporovala během volební kampaně, to nepovažují za bod příchodu, ale pouze za bod odchodu. Naopak hodlají "využít" zelenou od Vatikánu k obnovení procesu. A tak Úřad pro občanská práva a ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb zahájily novou výzvu: zrušit opatření Trumpovy administrativy, zejména zákon o obnově náboženské svobody Rfra, a donutit tak katolické lékaře a kliniky provádět potraty a operace pro změnu pohlaví. Díky získaným soudním dokumentům prokázala Catholic Benefits Association úzké vztahy mezi americkým ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb a řadou levicových aktivistických organizací, jako je například Leadership Conference on Civil and Human Rights.

Pokud by zvítězila Bidenova linie, zničilo by to právo na jakoukoli výhradu svědomí, stejně jako autonomii katolického (a dalších) zdravotnictví. Pokud by se lékař, který provádí potraty, ucházel o místo na katolické klinice, musel by být přijat, i když by to bylo v jasném rozporu s etickými zásadami této struktury.

A nejen to. Bidenova administrativa údajně také zavádí "právo" sociálně neplodných jednotlivců a LGBT párů na léčbu neplodnosti, aby "mohli mít děti". To okamžitě uvítá zdravotnický průmysl, který v tom vidí příležitost pro nový, nečekaný byznys, jakkoli nehumánní. Strategie spočívá v tom, že se toho dosáhne prostřednictvím soudních rozhodnutí, čímž se obejdou překážky, které by umožnila debata v Kongresu. Jedná se o demokracii typu "udělej si sám", kterou lze budovat a demontovat podle libosti v závislosti na tom, kam vedou zájmy podnikatelů a lobby. Nemělo by se zapomínat, že Bidenův tým zahrnuje také mnoho dalších levicových skupin, jako jsou ACLU, American Atheists, Anti-Defamation League, Human Right Campaign, Southern Poverty Law Center, Planned Parenthood a Center for American Progress, které byly vždy ontologicky nepřátelské vůči katolické přítomnosti.

Bylo by dobré, aby se ti, kdo položili základy současné revoluce, alespoň nyní zamysleli nad jejími důsledky...

Corrispondenza Romana
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010