Menu


Potratová péče je oxymóron, který se příčí rozumu ještě dříve, než se příčí víře.

 

Jaké péče se může dostat matce, která devět měsíců nosí dítě, aby ho neporodila, ale nechala zabít?

Není to spíše lákavá příležitost pro potratové organizace, které si zakládají na obchodování s tkáněmi odebranými potraceným plodům s bijícím srdcem? Tkáně jsou tím lukrativnější, čím starší je věk dárce.

Není náhodou, že na straně 170 předmětného dokumentu, kde jsou uvedeny nejdůležitější partnerské organizace při provádění pokynů, které WHO přizvala k přezkoumání návrhů před jejich oficiálním vypracováním, jsou uvedeny hlavní nadnárodní potratové organizace: International Partners for Reproductive Justice (Ipas), International Planned Parenthood Federation (Ippf), Marie Stopes International Reproductive Choices (Msi), Pathfinder International a Population Services International (Psi).

Někteří si jistě vzpomenou na videa, která v roce 2015 zveřejnil pro-life aktivista David Daleiden a na nichž soucitní představitelé plánovaného rodičovství ilustrovali ceník nákupu tkání a orgánů lidských plodů. Tyto záběry odhalily špinavý byznys, který se skrývá za těmito preventivními zdravotními centry, a v roce 2019 stály Daleidena příkaz odškodnit Planned Parenthood za poškození image společnosti.

K takové propastné zkaženosti se dospělo díky postupnému vzestupu zvířecí a utilitární ideologie, které vytlačily pojetí posvátnosti lidského života.

Nejznámějším představitelem tohoto myšlenkového směru je Peter Singer, filozof a přednášející na univerzitách v Princetonu a Melbourne.

Singer podporuje nejen potraty a eutanazii, ale také infanticidu. Zdůvodňuje to "argumentem nahraditelnosti", podle něhož je pro rodiče výhodnější zabít nemocné dítě a nahradit ho "novým tvůrčím projektem".

Právě to jsme viděli systematicky provádět v britských nemocnicích při zabíjení dětí, jejichž život byl svévolně považován za nehodný života, od Charlieho Garda po Alfieho Evanse.

V roce 2021 byla Singerovi udělena Berggruenova cena v hodnotě jednoho milionu dolarů, která se každoročně uděluje myslitelům, jejichž myšlenky "zásadně ovlivnily chápání a pokrok lidského já v rychle se měnícím světě".

Tragickým důkazem toho jsou nedávná stanoviska WHO, která podporují liberalizaci potratů - infanticidy a likvidaci jakýchkoli souvisejících námitek svědomí.

Nevím, zda politická krize na Ukrajině přeroste ve světový konflikt, ale k vyhlazení lidstva není nutná jaderná válka, ale stačí, aby tato zlá a protilidská mentalita pronikla do velkých skupin obyvatelstva.

Proto je třeba mít na paměti napomenutí Matky Terezy z Kalkaty: potrat je největším ničitelem míru.

Řekněte to WHO.

V sázce je naše přežití jako lidských bytostí.


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010