Menu


Poslední hrubá urážka Maltézského řádu

                                                                                         28. 1. 2017

Parolinův dopis je nejhrubší urážkou naprosté svrchovanosti Maltézského řádu, jeho Ústavy, historie a důstojnosti.

Všichni znalci práva se shodují, že řád požívá plné nezávislosti na Svatém Stolci ve všem, co se týká jejich vnitřní správy. Svatý stolec nemůže zasahovat do správních záležitostí řádu, ale jen intervenovat v tom, co se týká řeholního života rytířů se sliby.

Kardinál Parolin, státní sekretář, ve svém dopise z 25. ledna oznamuje členům Nejvyšší rady řádu, kteří se shromažďují v Římě, že papež Bergoglio

  • jmenuje papežského legáta, postavu pro Maltézský řád naprosto nepřístojnou;

  • sděluje, že demise velmistra bude platná až po schválení nejvyšší radou;

  • prohlašuje za neplatná všechna rozhodnutí velmistra a nejvyšší rady včetně sesazení velkého kancléře Albrecht von Boeselagerse a jmenování nového Fra John Critiena.

Stanovisko každého z členů Nejvyšší rady, které zaujme 28. ledna, je určeno k veřejnému publikování. Pokud přijmou diktát bez námitek, vstoupí do dějin svým pádem; pokud při vší úctě ke Kristovu náměstku budou odporovat, demonstrují před světem, že dosud trvá katolický rytířský duch, který je schopen vzepřít se nespravedlivému použití moci. (Roberto de Mattei)