Menu


Potraty na vodě

 

 

Evangelista Jan ve Zjevení hovoří o "šelmě vystupující z moře", čímž má na mysli Antikrista. A z moře dnes přicházejí také potraty. Meg Autryová, kalifornská lékařka, porodní asistentka, gynekoložka a přednášející na Kalifornské univerzitě, se po rozsudku Nejvyššího soudu v případu Dobbs snaží umístit na vodu potratovou loď, na které by se prováděly potraty těm ženám, které to mají v amerických státech, kde žijí, obtížné. Loď by kotvila u jižního pobřeží USA, kde jsou státy podporující život, jako je Alabama, Mississippi, Louisiana a Texas, a ve federálních vodách. Tímto způsobem by se loď vyhnula dodržování zákonů proti potratům přijatých na kontinentu. Autry by tak rád zopakovala zkušenost nizozemské nevládní organizace, která u Guatemaly a Mexika nalodila ženy a nenarozené děti a vylodila pouze ty první.

Svůj projekt vysvětluje takto: "Jde o to, aby na palubě lodi ve federálních vodách bylo zařízení, které by nabízelo chirurgické potraty v prvním trimestru, antikoncepci a další péči. V naší zemi dochází k útokům na práva žen a já jsem vždy byla zastánkyní reprodukčního zdraví a možnosti volby. Musíme vytvořit možnosti a být pohotoví a kreativní, abychom pomohli lidem ve státech s restriktivní legislativou získat zdravotní péči, kterou si zaslouží." Návrh je teprve v zárodečné fázi a Autry v současné době usiluje o financování prostřednictvím neziskové organizace PRROWESS, což v překladu znamená "Ochrana reprodukčních práv žen ohrožených státními zákony".

Otázkou zůstává, zda je pro ženu, která chce podstoupit interrupci, jednodušší jet vlakem, letadlem nebo dokonce autem do státu, který interrupci povoluje, nebo se nalodit na člun a dojet na potratovou loď. Iniciativa je však cennější z hlediska propagandy než z hlediska praktické účinnosti: zveřejnění informace o existenci plovoucí potratové kliniky vytváří bezútěšný obraz, v němž jsou ženy, které chtějí podstoupit potrat, líčeny jako trosečnice, které ztroskotaly po srážce s Dobbsovým soudem a kterým neustále hrozí, že se utopí, protože je tíží váha jejich dítěte. Ale tady je Autryho archa, která jim pomůže zbavit se tohoto břemene a šťastně je vynést na břeh.

Nešťastný trik s plovoucí potratovou klinikou potvrzuje náš dojem, že postdobbovský svět je poznamenán haptofobií. Haptofobie je strach z dotyku. Soudci Nejvyššího soudu "sáhli" na rozsudek Roe vs. Wade a to vedlo k hluboké hysterii v pokrokové kultuře: pouliční protesty, fyzické a slovní útoky na zastánce potratů, finanční bonusy od firem pro zaměstnance, kteří chtějí potrat, návrh zákona na rozšíření práva na potrat na celé území USA, návrhy podané v Evropě na prohlášení potratů za všeobecné právo a nyní loď, která má překonat skály, jež soudci nastolili. Meloni zde neřekla, že se chce dotknout čísla 194, pouze že se ho chce dotknout. Ve skutečnosti prohlásila, že není jejím záměrem 194 zrušit, ale prohlásila opak, tj. chce ji aplikovat v plném rozsahu, tedy uvést v platnost i ty části, kde jsou navržena jiná řešení než potraty (bohužel si vůdkyně FdI neuvědomila, že 194 je postavena tak, že potrat je jedinou možnou volbou) a tady si trhá šaty a vykřikuje, že je ohroženo zdraví žen, že se vracíme do mužského šovinistického středověku z rukou ženy, že občanská práva jsou ohrožena pro-life fašistickým extremismem.

Šíření haptofobie ohledně nezpochybnitelných zásad je dobrá věc. Na jednu stranu je tedy dobře, že byli zastánci potratů nuceni vypravit loď, která by praktikovala prenatální vraždy. Je to známka toho, že se pro ně země stala nehostinnou. Je tedy dobré zahnat ty, kdo chtějí provádět potraty, zpět do moře. Vyžeňme zastánce potratů z našich zemí, zatlačme je do kouta, udělejme kolem nich spálenou zemi, donuťme je k opozici v parlamentu i v životě, buzerujme je z jejich sociálních sítí, blouznících horami příspěvků, které jsou stále stejné. Zařiďme, aby potraty skutečně skončily na širém moři. Pokud se potraty, eutanazie, umělá oplodnění, partnerské svazky a mnohé další praktikují v tichosti, znamená to, že zlo se pohodlně usídlilo v našem svědomí a plně se vžilo do našich srdcí. Pokud naopak zastánci potratů pění vzteky a musí si vymýšlet potraty na vodě, je to znamení, že se na ně práší. Pokud se pak bude chtít bestie z moře vrátit na kontinent, my na souši budeme připraveni jí dát co proto.

 

Nuova Bussola Quotidiana

 

 

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010