Menu


Polští biskupové potvrzují neměnnost církevní nauky o manželství

7. června zakončila polská biskupská konference svou řádnou poradu v Zakopaném. Mluvčí polských biskupů Pawel Rytel-Andrianik sdělil: Nauka církve, týkající se osob, které žijí v neregulérních svazcích, se po uveřejnění AL nezměnila.

Zveřejněné prohlášení vysvětluje, že katolíci, kteří se nacházejí v takových situacích, potřebují vedení, které směřuje k jejich obrácení a smíření se svými řádnými a zákonitými patrnery a dětmi. Biskupové se výslovně odvolávají na postsynodální exhortaci Jana Pavla II. Familliaris Consortio, která dovoluje přistupovat ke svátostem pouze těm z „nesvátostný dvojic“, které spolu žijí jako bratr a sestra.

Polští biskupové budou na podzim projednávat způsob pastorační péče o tyto osoby a jejich integraci do života církve

Tento oficiální postoj celé biskupské konference po zcela opačném rozhodnutí biskupů v Německu a Belgii demonstruje zcela evidentně, jaký zmatek vyvolávají v církvi dvojznačnosti a dokonce poznámky v AL. Od jejího zveřejnění se objevují rozdílné interpretace a požadavky na jasná stanoviska, které přicházejí nejen od kardinálů s „dubii“, ale i od mnoha laiků, biskupů a teologů, marně čekají na odpověď.

Jan Wątroba, předseda Rady pro rodinu PBK prohlásil: „Je to skutečný hřích, že neexistuje jediná interpretace a jasné poselství dokumentu, které by ho mělo provázet. Osobně dávám přednost takovým dokumentům, jaké psal Jan Pavel II. a které nepotřebovaly žádné interpretace o nauce Petrova nástupce. Lublinský biskup Józef Wróbel řekl k dubiím: „Kardinálové udělali to, co předpokládá církevní zákoník. Nejenže na to mají právo, ale je to jejich povinnost. Taková přijímání jsem nemohl podávat dříve a není to možné ani nyní. Církevní nauka nemůže být podrobována změnám, protože nikdo z lidí není vlastníkem církve“.

Polská biskupská konference je první, která jednoznačně potvrdila trvalost nauky a odmítla možnost podávat přijímání těm, kteří žijí v nesvátostných svazcích. Mnoho biskupů na celém světě se posravilo obranu té praxe, která platila před AL.

Je zcela evidentní, že více než rok po vydání AL představuje tato apoštolská exhortace otevřenou ránu na těle církve.

Marco Tosatti Nuova Bussola Quotidiana 9. 6. 2017

 • Rozbití důkazů o zneužívání církve
 • Archiv zpráv
 • Majetek františkánů Neposkvrněné opět uvolněn
 • Nejapná provokace
 • Exil P. Serafino Lanzetty skončil
 • Ostré proetsty proti soše Satana v Detroitu
 • Zaťaté pěsti na srazu levicových radikálů v katolické bazilice
 • Bratrská návštěva a odvolání
 • Neradostná bilance německé biskupské konference
 • Nejjižnější kostel planety
 • Kardinál uctívá pohanskou bohyni
 • Nová "řešení" pro synodu
 • Heretický článek papežova poradce
 • Neobvyklý exorcismus
 • Nezdařený krvavý masakr
 • Prokurátor obvinil soud i vládu Pákistánu
 • Bergoglio "z patra"
 • Biskup Rogelio Livieres Plano zemřel
 • 11 kardinálů proti Kasperovi
 • Biskup zasahuje proti liturgickým nešvarům
 • Biskup zakázal ve své diecézi přijímání na ruku
 • Návrhy na homo-manželství pobuřují australské domorodce
 • Papežův zvláštní poradce: Rodina je vynález společnosti
 • Postoj afrických biskupů nežádoucí?
 • Arcibiskup Cupich Františkova posila
 • Valdenští odmítají Františkovu prosbu o odpuštění
 • Islám loví prozelyty v samém srdci církve
 • Falešná "tolerance" nutí k násilí a k nesnášenlivosti
 • Mor se nezadržitelně šíří
 • Litva a Estonsko obnovily zasvěcení Matce Boží.
 • Maďarský biskup: muslimská invaze
 • Biskup odmítá papežovu nabídku
 • Imigrace nade všechno!
 • Na obranu katolické nauky víry a morálky o manželství
 • Program akcí připravených v Římě v průběhy říjnové synody
 • Enzo Bianchi o církvi budoucnosti
 • Stížnost proti obsahu Instrumentum laboris
 • Má to být Obamova provokace?
 • Francie a Anglie diskriminují křesťanské utečence
 • Františkův slovutný poradce se činí
 • Dannels a Bergoglio
 • Provokace nebo taktika?
 • Výsldek podpisové akce
 • Paralelní synoda
 • Dvě zprávy týkající se života
 • Ghanský biskup proti homo-legendám
 • Věřící mají větší důvěru v evangelium než autoři Instrumentum laboris
 • Velký příklad pro všechny
 • Varování kardinála Cañizarese
 • Františkův teolog očekává přesvědčivé vítězství svých řešení
 • Arcibisku trefil hřebík na hlavičku
 • Satanův dým vnikl do Božího chrámu
 • Dobrý nápad: spalovat mrtvolky na výrodu energie
 • Františkův (ne)spolehlivý interpret
 • Farnost v New Yorku znovu rozkvetla díky tradiční liturgii.
 • Zednáři jsou nadmíru spokojeni
 • Homo vyslanec USA poprvé ve Vatikánu
 • 50 let od Paktu z katakomb
 • Porady ve Vatikánu
 • Horror Missae - tanec v ornátě před oltářem
 • Autopsie Muže z Turínského plátna
 • Kdyby přišel, musel by mu useknout hlavu
 • OSN požaduje od Polska, aby povolilo potraty „ve jménu práv dítěte“
 • Vyhazov pro Schola Gregoriana Mediolanensis
 • Jen falešný papež může zapojit církev do služeb temných sil.
 • Zaměřeno na kardinála Müllera
 • Oběť života
 • Zázrak v Zhengdingu
 • Rok 1968 platí za „rok zvratu“
 • Odňatá akreditace vrácena
 • Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch františkánů Neposkvrněné
 • Nepříjemná pravda vyvolala hrozbu prefekta a postih od biskupa
 • Atrakce při půlnoční nenašla pochopení
 • O zázraku povolání , zklamání ze synody a prožitých protivenstvích
 • Kristova socha v Nigérii
 • Satanský kult jako plod náboženské svoboda
 • Přijde na řadu celbát?
 • Kandidáti na kardinálský klobouk?
 • Modlitební tažení kardinála Burkeho
 • Protikřesťanské nápisy a letáky na Siónské hoře
 • Od slov k činům: svaté přijímání luteránům přímo u Sv. Petra.
 • Aby se vlk nažral a koza zůstala celá
 • Korán nad hrobem sv. Martna z Toursi
 • Scalfari vytrvale tlumočí Františkovy kroky
 • Řím: Dva miliony proti homo-sňatkům a gender-ideologii
 • Tělesné ostatky P. Pia . v Říma
 • K svatému přijímání mohou přistupovat jen katolíci ve stavu milosti
 • Biskupové, probuďte se konečně!
 • Papež František patriarcha Kirill I. se dnes setkávají v Havaně
 • Stalo se před třemi roky
 • Františkovi misionáři vykročili do světa
 • Soud uznal právo svědomí Kim Davisové
 • Skončilo setkání papeže Františka a patriarchy Kirilla I. v Havaně
 • Kolumbie odhaluje lživou kampaň „ZIKA“
 • Patriarcha Kirill I. na Antarktidě
 • Smrt recepční z Domu Svaté Marty
 • Příklad pro evropské biskupy
 • Políček od Matky Boží
 • Katolické televizi EWTN hrozí pokuta ve výši 12 milionů dolarů
 • Guvernéři proti Obamovi
 • Chtěl bych uzdravovat děti
 • František o "arabské invazi"
 • Arcibiskupství Buenos Aires nezažilo žádný „Franciscus-efekt“
 • Hans Küng papeži Františkovi
 • Benedikt XVI. prolomil své mlčení
 • Zveřejnění postsynodálního dokumentu se odkládá
 • Švýcarsko: Velikonoce bez kněží
 • Liturgická inovace
 • Druhý stát USA, který chrání děti se syndromem
 • Papež nhodlá zakázat FSSPX
 • »S římskou teologií je konec«
 • »Ano a tečka!«
 • Bergogliova setba bujně klíčí
 • Jak se to právě hodí
 • Dajší iniciativa startuje
 • To nejdůležitější už není důležité
 • Imigrace vede k islamizaci Evropy
 • Symbol prolité krve mučeníků
 • Horentní náklady na pavilon Vatikánu Expo 2015
 • Přiměřený oděv do kostela? Skandál!
 • Děti ohrožují nikoliv komáři, ale potratoví agitátoři
 • Stoletý kardinál odešel na věčnost
 • Brazilské svobodné církve demonstrují zhroucení katolického progresivismu.
 • Dvakrát o "svěcení" žen
 • Motu proprio "Jako milující matka"
 • Vy chcete ar-Raqqa a my chceme Řím
 • Levotočivý pastýř
 • Kněžské bratrstvo Svatých Apoštolů vypovězeno z Belgie
 • Když papež mluví spontánně ...
 • Gianna Jessen na adresu Františka
 • Opět mezi nebem a zemí
 • Jezuita z Kolumbie naléhá na zrušení celibátu
 • Od »transgender« ke »transspecies« Nový „druh“ homo-canis
 • Dva američtí biskupové trvají na autentické katolické nauce
 • Bergogliova inkvizice (zatím) vítězí, ale,.....
 • Žádné změny oltářů
 • Kritika Amoris laetitia
 • Islamismus a islám již nelze odlišovat
 • Exploze pohlavních chorob ve Velké Británii
 • Pálí a vraždí - Mosul je bez křesťanů
 • Další políček od Madony
 • Těžká urážka náboženství s víry
 • Islamisté odpovídají naivnímu papeži
 • Bergoglio jednostranně rehabilitoval Bultmannova učedníka
 • Zhoubný vliv zhoubné ideologie
 • Odhalené agendy Georga Sorose
 • Ani homosexualita ani transsexualita nejsou vrozené
 • Jeden z dokumentů zveřejněných na DC Leaks
 • Ilegální žehnání lesbické dvojice
 • Ničivé otřesy se nevyhýbají klášterům
 • Hon na psychoterapeuty
 • Paraguay: Potrat nepatří mezi lidská práva
 • Budeme se modlit v Římě!
 • Bílá vrána mezi černými neobstojí
 • Další žehnání lesbickému páru
 • Modlitba z Mekky
 • Odbojná univerzita se dočkala
 • Kanadští biskupové proti Bergogliovi a argentinským biskupům
 • Líheň katoislámu v Bari
 • Římská liturgie získala trvalý domov
 • Vzorkový veletrh posvátna
 • Islamizace Francie
 • Zelená peruánským heretikům
 • Tradiční liturgie v bazilice sv. Petra o svátku sv. MIchaela
 • Ex-řeholnice uzavřely homo-svazek
 • Patriarcha podepsal petici za zákaz potratů
 • Zkušenost ze Švédska
 • Příkladná iniciativa jako model do budoucna?
 • František neuspěl u gruzínské pravoslavné církve
 • Výmluvná reakce Mons. Pizziho
 • Vatikán přestal udávat důvody odstoupení biskupů
 • Opět blesl do svatopetrské kopule
 • Na závěr roku milosrdenství těžká palba Misericordin
 • Radikální přestavba institucí i nauky
 • Stížnost na výroky as¨rciiskupa Bonnyho
 • Další radikální čistka
 • ČIstky i v Radio Maria
 • První muslimský ministrant
 • Hlasy katolíků na vážkách voleb v USA
 • Frontální výzva čtyř kardinálů papeži
 • Co je to za Jubileum bez odpustků?
 • "Odpověď" Vatikánu na Dubia
 • Obnovená východní politika
 • Kvalifikovaná reakce z Bergogliova týmu
 • Ojedninělá konzistoř
 • Smrtelná rána dílu předchůdců
 • Z8věr roku milosrdenství s překvapením?
 • Papež kypí hněvem
 • Jezuitská univerzita v Mexiku horuje pro „homosňatky“
 • Neslýchaná nehoráznost a trofalost
 • Omyly mons. Vita Pinta
 • Kardinál Sarah vyslovuje znepokojení
 • Jednoznačný postoj prefekta Kongregace pro nauku víry
 • Sebevražedná horečka katolického kléru
 • Výzva 23 intelektuálů k veřejnosti papeži
 • Závažná iniciativa dvou katolických vědeckých pracovníků
 • Církev na prahu rozkolu
 • Časový plán pro Correctio fraterna papeže Františka
 • Dusná atmofréra na Bergorliově dvoře
 • Belgický list Tertio - modernismus v konkurzu
 • Nejnovější Bergogliův manévr
 • Sníkem roku 2016
 • Chilští jezuité apelují na Bergoglia
 • Soukromá tradiční mše v soukromé kapli nepotřebuje žádné povolení
 • Zásah příznačný pro despotu
 • Nový Otčenáš v Holandsku
 • Bergogliova "nulová tolerance" v praxi
 • Bergoglio celebroval "versus Deum"
 • Všechno jen ne otec, a už vůbec ne svatý
 • Žádná korekce papeže nebude
 • Kardinál Burke odmítá prohlášení prefekta Müllera
 • Spontánní islamizace na postupu
 • Africký kardinál obviňuje Evropu
 • Protestantská pastorka "očišťuje" Brazílii
 • Arcidiecéze Pescara: protestanti za katedrou
 • Skandální kontrovezre na Maltě
 • Oddíl 2
 • Obrat ve Švédsku: stop s blokováním puberty
 • Žádná mše pro Bindena
 • Proti Bergogliovi jsou také jeho fanoušci.
 • Švédsko v opatrném probouzen
 • Výrazná porážka Cupicha a spol.
 • Ruská federace hájí své rodiny
 • Dvě naléhavé poznámky
 • »Neplánované«
 • Václav Klaus na podporu Polska
 • Hrozba prince Charlese
 • Tradiční 10. jubilejní pouť Summorum pontificum nyní jako Ad Petri Sedem
 • Kardinál Pell o svém Deniku z Austrálie
 • Varovný příklad Gibrtaltaru
 • Chorvatští biskupové zasahují
 • Matthef Festing zemřel
 • Stupňující se persekuce neočkovaných
 • Arcibiskup vyvinul terapii