Menu


Polský příklad k následování

 

V roce 2021 se počet legálních potratů v Polsku snížil o 90 % na 107 z 1076 v roce 2020. Pozitivní dopad rozhodnutí Ústavního soudu, které učinilo přítrž eugenickým potratům. Dobrý krok správným směrem.

Dobré úsudky přinášejí dobré ovoce, i když je možné a nutné udělat více. To lze shrnout na údajích z Polska (38 milionů obyvatel), kde v roce 2021 klesl počet legálních potratů o 90 % oproti předchozímu roku: v absolutních číslech se snížil z 1076 oficiálních potratů (v roce 2020) na 107. Vzhledem k tomu, že cílem skutečně civilizované společnosti musí být dosažení nulového počtu umělých potratů, je tento klesající trend (zla) závanem čerstvého vzduchu a naděje, která konkrétně znamená mnohem více úsměvů dětí a také jejich rodičů.

K poklesu počtu legálních potratů došlo v důsledku rozhodnutí polského ústavního soudu z 22. října 2020 (liturgická památka sv. Jana Pavla II.), který prohlásil, že část zákona ze 7. ledna 1993 umožňující potraty v případě testů nebo diagnóz, které ukazují na vysokou pravděpodobnost malformací nenarozeného dítěte, není v souladu s ústavou. V praxi polští nejvyšší soudci zakázali eugenické potraty, které se falešně nazývají "terapeutické". Za současného stavu tedy v Polsku zůstávají tři až čtyři důvody, pro které je potrat povolen: znásilnění, incest, ohrožení života nebo zdraví ženy. Zastánci potratů doufali, že lékaři budou pravidla vykládat široce - včetně záminky "duševního zdraví" (což je pasé, viz mj. případ Velké Británie) -, ale údaje ukazují, že se tak, díkybohu, alespoň obecně nestalo.

Pokud se potvrdí trend z roku 2021, mohlo by v letošním roce dojít k ještě menšímu počtu legálních potratů. Ze 107 interrupcí zaznamenaných v roce 2021 bylo 32 provedeno na základě prohlášení, že těhotenství ohrožuje život nebo zdraví ženy; 75 interrupcí bylo naopak provedeno z důvodu předpokládané přítomnosti závažných vad nebo patologií u nenarozeného dítěte. Těchto 75 potratů - jak poznamenal list Rzeczpospolita, který údaje zveřejnil jako první - je však pravděpodobně způsobeno tím, že rozhodnutí Ústavního soudu vstoupilo v platnost 27. ledna 2021: potraty pro vady plodu by se uskutečnily v předchozích 26 dnech, než se staly nezákonnými. Proto lze důvodně očekávat, že v roce 2022, kdy budou účinky rozhodnutí platit po celý rok, může být legálních potratů stále méně.

Mezitím bohužel pokračuje bičování nelegálních potratů, kterému napomáhá rozšíření potratových pilulek zakoupených na internetu a také skutečnost, že v Polsku nejsou ženy, které potrat podstoupí, trestně stíhány (jiné osoby, které na potratu spolupracují, stíhány jsou). Lze předpokládat, že část z menšího počtu oficiálních potratů v roce 2021 byla provedena nelegálními praktikami, ale zároveň lze zcela věrohodně předpokládat, že toto rozhodnutí skutečně zachránilo mnoho životů. Důvodem jsou jak čistě právní důvody - zákonný zákaz má odstrašující účinek na myšlenku dělat to, co je zakázáno -, tak kulturní vliv samotných zákonů.

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, předsedkyně nadace Grupa Proelio, která se zabývá ochranou života, k tomu uvedla: "Dobrý zákon má pozitivní dopad na chování lidí. Na jedné straně posiluje přesvědčení, že právo na život by nemělo záviset na lékařské diagnóze zdravotního stavu. Na druhé straně nemožnost usmrtit dítě z eugenických důvodů znamená, že lékaři již nebudou mít důvod navrhovat nebo dokonce tlačit na rodiče, aby podstoupili potrat.

Jedním z důsledků rozhodnutí Ústavního soudu z října 2020 bylo zesílení útoků Evropské unie a celého systému médií, politiků a mezinárodních zájmů proti Polsku, které už tak mělo jeden z nejrestriktivnějších zákonů na starém kontinentu. Už se nedá spočítat, kolik rezolucí EU stigmatizuje rozhodnutí polských politiků a soudců v otázce omezování potratů, a to v kombinaci s hrozbami a neustálým blokováním evropských fondů, které jsou stále více podmíněny přijetím potratové (a Lgbt) agendy. Je to však "cena" - jak ukazuje i zuřivý odpor mainstreamu proti rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, který zrušil rozsudek Roe vs. Wade -, kterou musí být ochotni zaplatit ti, kdo bojují za obranu důstojnosti lidského života. Čím více bude soudů a spravedlivých zákonů, tím snadněji se systém zhroutí. Doufejme, že tato vlna naděje s tváří dětí dorazí i do Itálie.

 

 

 

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010