Menu


Políbení od papeže

6. května přijal papež dona Michele De Paolis. Tento 93 letý kněz s ním koncelebroval a pak setrval „několik minut“ v rozhovoru. Nakonec se papež sklonil a políbil mu ruku. Komu to vlastně veřejně vyznal papež svou úctu?


Don Michele de Paolis je kněz salesián, který je na štíru se všemi pravidly a dogmaty a snaží se vytrvale plout proti proudu. Na konci světové války vstoupil k salesiánům a odešel jako misionář do střední Ameriky, kde se stal horlivým vyznavačem teologie osvobození a zařadil do extrémní politické levice. Vystupuje jako prorok církve typu „udělej si sám“, která je v opozici proti dogmatické úřední církvi, protože ta je pro něho nelidská a založená na moci. Je to jeho náboženská aplikace marxistického postoje ztělesněného revolučním dělníkem, který bojuje proti vykořisťování. „Nikdo z nás nevlastní pravdu“ je jeho heslo.

Na svých stránkách zveřejnil své Credo: „Cítím se laicisticky jako pokorný věřící, který je stále na cestě hledání a nezištně ve službách křesťanského společenství na straně těch posledních. Hledám světlo evangelia pro sporná témata jako je celibát, svěcení žen, pedofilie, homosexualita. Postoj církve k homosexuálům je nelidský a působí mnoho utrpení. Zakazovat homosexuálům, aby se milovali, je jako zakazovat rostlině, aby přinášela plody. To je proti přirozenosti“ ,říká homosexuálům. „Máte právo hledat si partnera. Buďte klidní, kde je agapé, tam je Bůh. Prožívejte svou lásku s radostí. S církví musíme mít trpělivost. Její postoj k homosexuálům se změní.“

„Musíme se osvobodit od fundamentalismu, který znamená brát Bibli doslova. Nová poslušnost k evangeliu je svobodnější, odpovědnější a uvědomělejší. Homosexuální láska je Boží dar stejně jako heterosexuální.“

To se Františkovi tak líbí, že tomuto anarchistovi pokorně políbil ruku.

Pramen: katholisches.info


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010