Menu


Pokus o kulhavou rovnoprávnoost

 

Córdobský biskup Demetrio Fernández uvedl, že od úřadů očekává, že k veřejným demonstracím víry, které se budou konat mimo jiné v podobě procesí, bude přistupováno stejně jako k býčím zápasům, které se konaly v Córdobě minulý víkend. Neboť aréna byla otevřená až do neděle, a měla stovky tisíc návštěvníků, stejně i pouťové atrakce, otevřené od minulého pátku do 30. května v El Arenalu.

V tomto smyslu se Demetrio Fernández během své homilie na mši slavené v neděli ve zdejší katedrále u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Páně, obrátil na bratrstvo Gloria v hlavním chrámu diecéze s transparenty a vyzval je, aby žili „radost ze vzkříšení, z Kristova vítězství nad smrtí, hříchem a satanem“ a veřejně to projevovali.

A tak biskup konstatoval „velmi zajímavou“ skutečnost, že „v tuto chvíli jsou povoleni býci a různé arény, ale ještě ne procesí“. Uvažoval, proč jsou věřící „nakažliví“ a že podle jeho názoru „musíme už něco činit, nebo to necháme napořád?“. Úřady zřejmě vycházející z předpokladu, že křesťané si nestěžují ani neprovádějí demonstrace, takže nic nepotřebují.

Demetrio Fernández pokračoval: Pravda je však ta, že „nebudeme mít náboženskou svobodu, dokud se nebudeme moci vyjádřit také na veřejnosti jako všichni ostatní, bez jakýchkoli privilegií. Vyjadřovat se veřejně v ulicích a vyznávat víru je požadavek uznaný v rámci náboženské svobody schválené naší ústavou“.

Křesťané v této souvislosti „žádají Pána a my žádáme také úřady, aby nám pomohly, protože - ironicky - víra a náboženství a jejich projevy jsou přece asi nejvíce nakažlivou věcí na světě, že je zde snaha se jim vyhnout“.

V této souvislosti biskup připomněl, že „ve všech náboženských projevech během pandemie se křesťané, věřící i obyčejní lidé chovali příkladně a dodržovali všechna pravidla schválená úřady“.

V důsledku toho „doufáme, že také procesí bude brzy povoleno, především proto, že je respektováno toto právo křesťanů“, protože „náboženská svoboda nespočívá pouze v tom, v co věříme“, ale spíše v tom, „že ji můžeme veřejně vyjadřovat“.

Demetrio Fernández proto trval na tom, že jen tak mohou křesťané plnit „úkol evangelizace“, který jim svěřil Ježíš Kristus: „kázáním evangelia“ prostřednictvím svého života, slova a „svědectví“, neboť „víra, pochází od Ježíše Krista nikdo ji od nás nemůže odtrhnout, proto ji potřebujeme všemožně vyjadřovat, aby infikovala svatý Boží lid“. Zdroj

[Acura, překlad Církev et postkoncilium]
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010