Menu


Pohoršení na běžícím pásu

Jít ke zpovědi není jako jít do čistírny.

Být papežem není být lidový vypravěč.

To, co se nám tato perlička o "zpovědi" snaží namluvit, zní jako parafráze na Hadovy svody v rajské zahradě: Nevěřte tomu, že k odpuštění hříchů je třeba upřímné lítosti, pevného předsevzetí a opravdového obrácení a pokání. Stačí trochu lítosti a Bůh všechno odpustí.

Bůh v tomto pojetí je opravdu degradován na čistírnu, která automaticky smaže jakoukoliv nepravost.

Pokud by už všichni pochopili, že mají co do činění s falešným prorokem, tak by to nebylo tak zlé. Ale zatím ho mnoho lidí bere vážně.

Je nutné, aby přicházela pohoršení, ale běda tomu člověku, skrze něhož pohoršení přichází! (Mt 18, 7)

                                                


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010