Menu


Pohanské obřady ve vatikánských zahradách

 

                            4. 10. 2019

4. října ráno se ve vatikánských zahradách  indiánští leadři klaněli dvěma pohanským modlám bohyně plodnosti Země. Ceremonie je zaznamenána na přiloženém videu. Jedna z model je představována papeži Františkovi v závěru videa.

 video

 

Pohanské modly jsou stříbro a zlato
lidskýma rukama utvářené.
Ústa mají, a nemohou mluvit,
oči mají, a nemohou vidět,
uši mají, a nemohou slyšet
a v jejich ústech není dechu.
Jim ať jsoou podobni, kdo je tvoří,
všichni, kdo v modly důvěřují.
 
Žalm 134, 15-18

 

 

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010