Menu


Podivný apoštolát mezi dětmiKdo už se seznámil s podivuhodnými Františkovými kontakty (viz), bude neméně překvapen další aktivitou.

Ve jménu nadace papeže Františka se provádí mezi dětmi nábor pro gender – ideologii.

Nakladatelství Clarín v Argentině spolupracuje s vatikánskou iniciativou Scholas Occurentes, která vznikla z podnětu papeže Františka a vydává sérii dětských knih pod titulem „Con Francesco a mi lado“ ( S Františkem po mém boku).

V této řadě „ve jménu papeže“ vycházejí texty propagující gender – ideologii, homosexualitu a transsexualitu.

Podtitul této řady nese název: „Knihy o hodnotách“. Hodnotami jsou homosexualita a „různost“ manželských svazků. „ Jsou děti, které mají otce a matku. Jiné mají také dva, ale takové, jako jen některý z těch dvou. Nebo mají jen jednoho. „Některé děti mají dvě matky, jiné dva otce. ….“ Tak zní poselství v jednom z textů „S Františkem po mém boku“. Příběhy jdou doprovázeny kresbami dvou spokojených dětí, které si vedou „dvě matky“.

Každou neděli vychází jeden příběh s cílem „ přinést dětem teplá slova papeže“. Tato teplá slova mají dětem vysvětlit, že biologické vlastnosti nehrají „pro nás“ žádnou roli. Jeden příběh zvaný Sebehodnocení líčí, jak se pes chce stát kočkou a všichni říkají, že to není možné. Ale pak přijde osel a řekne kočce, že je pes, a obhajuje toto tvrzení. Morální poučení: Každý může být tím, kým chce, a okolí ho v tom má podporovat a nikoliv mluvit o předsudcích.

Ale to není vše. Na konci příběhu je návod pro rodiče a vychovatele, aby dokázali sdělit „hodnotu“ obsaženou v příběhu. V tomto případě: „Různost jde napříč sociálním strukturám nebo kulturám, ke kterým náležíme, a určité znaky není možno měnit, jako např. „naši sexuální orientaci“.

Oddělování pohlaví a sexuální orientace je ovšem podstatnou složkou gender – ideologie. Její hlasatelé tvrdí, že pohlaví není biologickou, ale kulturní záležitostí a plně závisí na sexuální orientaci.

Na dotazy a protesty odpovědělo InfoVaticana, že iniciativa Scholas Occurentes vznikla proto, že papež měl zájem na tom, aby vznikla globální soutěž dětských kreseb pro knížky „o hodnotách“ (nota bene: to jsou starosti hlavy církve!) Papežská nadace nese odpovědnost jen za jednu stránku každého svazku. Zbytek je záležitostí Clarín. Vatikánská nadace prý nemá možnost příběhy před uveřejněním ověřit a nemá právo veta.  Ovšem série těchto „příběhů“ byla již publikována v řadě „Mis Cuentos Favoritos tren azul“ (Moje zailované příběhy z modrého vlaku) v salesiánském nakladatelství Edebé.

Clarín má své pobočky v řadě dalších států a šíří zde tyto materiály také v překladech. Papežská nadace tak vpadla do zad katolickým iniciativám, které bojují proti gender – ideologiím. Ve jménu „Papeže po mém boku“ se docela malým dětem servíruje gender – ideologie. (viz)

Giuseppe Nardi/ infoVaticana

 

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010