Menu


Po účelové decentralizaci závazná centralizace

 

To koukáte, jak jsme vás pořevezli!

K prosazení revoluční změny v oblasti svátosti manželství použil Bergoglio & nejdříve taktický manévr decentralizace. Ta měla sloužit k tomu, aby navnadila některé biskupy a biskupské konference k nastoupení cesty rafinované jezuitské kazuistiky, která si dala patentovat způsob, jak docela volně procházet bezpečně zavřenými dveřmi. Klíčem k takovému triku je tzv. rozlišování. Rozlišovat znamená tak dlouho přesvědčovat sám sebe, že můj případ se tak odlišuje ode všech ostatních, že neporušitelné Boží přikázání se mě netýká a já je mohu beztrestně přestoupit.

Po decentralizovaném infikování takové ilegální praxe do církve nastupuje nyní závazná centralizace konečné revoluční změny jako plodu Bergogliova „milosrdenství“.

Vrchní šéf Bergogliovy patentní kanceláře Paglia představil konečný výsledek takového „rozlišování“ na konferenci farářů a správců italských a albánských františkánských farností v Assisi. Resumé této revoluční změny je možno shrnout do jeho několika málo vět:

S Amoris laetitia požaduje papež od celé církve změnu kursu.

Nepoložili jsme si otázku, jak se postavit k nauce, nýbrž k životní situaci: Co dělat s hromadou životních příběhů, které se dostávají různým způsobem do rozporu s naukou?

Rodina a křesťanská společnost musí vytvořit novou alianci, nikoliv aby se uzavřely ve svém kruhu, nýbrž aby „rodinným způsobem“, prokvasily celou společnost.

Církev nemůže vystupovat jsou soudce, jako prokurátor, jako žalobce, aby rozhodovala o naplňování nebo přestupování zákona, aniž by brala v úvahu bolestné životní situace a vnitřní svobodu svědomí.

Církev byla od Pána pověřena, aby statečně vzala v ochranu slabé, aby se starala o rány otců a matek, dětí a sourozenců a především těch, kteří se pro svou vinu cítí jako zajatci svého hříchu a zoufalci, protože jejich život ztroskotal.

Těmito slovy zdůvodňoval možnost „rozpuštění“ svátosti manželství a uzavření druhého sňatku, i když první svátostné manželství je platné.

Tuto praxi chce nyní Bergoglio nařídit pro celou církev.

Podle Katholisches


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010