Menu


Po manželství přichází na řadu kněžský celibát

 

Je veřejným tajemstvím, že naprostý nedostatek kněží v Amazonii představuje pro papeže Bergoglia odrazový můstek pro další ránu, kterou chce zasadit katolické církvi. Apoštoly této mise jsou především kardinál Claudio Hummes a emeritní biskup německého původu Erwin Kräutler.

Tento cíl je tak starý jako modernistické hnutí ´68 v katolické církvi. Toto hnutí potřebuje pro elegantní odbourání celibátu nějaký vhodný precedent. Mimořádná situace v Amazonii, pro mnoho katolíků neznámá, je pro tento účel precedent jako stvořený.

V září 2016 konala se v jednom brazilském biskupství konference o evangelizaci rozsáhlého území Amazonie, kde žije čtvrť milionu domorodců. Když jeden z účastníků navrhl, aby každý misijní řád vyslal do tohoto území dva kněze, reagoval kardinál Hummes velmi energicky: »Ne, ne, to papež nechce!« Důvod? »Od 2VK má všude působit jen domácí klérus.« V tomto případě je ovšem třeba vzít v úvahu, že celibát je údajně tomuto domorodému obyvatelstvu zcela cizí. Tedy amazonské domácí duchovenstvo může být jedině „necelibátní“. Již v roce 2014 mluvil František o „odvážných návrzích“ v tomto směru.

K prosazení těchto „odvážných návrhů“ má posloužit stejně jak v oblasti manželství osvědčená strategie synody. Na synodě svolané do Říma bude přednesena stížnost na zoufalou situaci v Amazonii, tak jako byla na začátku synody o manželství přednesena „stížnost lidu“ (žijícího v neregulérních svazcích), kterou je třeba vyslechnout a vyřešit. Na synodě pak se bude hovořit jen o indiánském kléru a o evangelizaci indiánského obyvatelstva a řešení indiánské krize povolání.

Kdo ovšem může přitom zabránit, aby nepřišlo na přetřes, že „indiánská“ krize a „indiánské“ řešení nemusí být nutně vázáno jen na „indiánské“ prostředí a podmínky.....aby tak „amazonská dílna“ byla k dispozici pro celou církev.

K tomuto cíli má Bergoglio své specializované poradce.

 

V neděli 15 října již Bergoglio oznámil, že amazonská synoda se bude konat v Římě v říjnu 2019.
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010