Menu


Pasquinato se vrací do Říma

                                          6. 2. 2017

 

Sarkastický protest, který vytapetoval v sobotu ulice kolem Vatikánu, se řadí k tradičním projevům nevole lidu zvaným „pasquinate“. „Pasquino“ je název který  dostala před několika staletími socha řeckého hrdiny, jejíž podstavec pak sloužil jako pranýř, kam se umísťovaly projevy satirické nevole o zneužití moci a omylech papežů a kardinálů. Když např. zemřel Klement VII. (1534), objevil se zde potrét lékaře, který místo aby papeže léčil, poslal ho na onen svět. Nápis pak vyjadřoval papeži uznání: ecce qui tollit peccata mundi. Ten, který snímá hříchy světa. Tehdy stejně jako dnes vyjařovaly pasquinaty pocity rozšířené mezi lidem a klérem.

V našem případě právě v těchto dnech byl uzavřen případ Maltézského řádu papežem vynucenou výpovědí velmistra a rehabilitací vatikánského chráněnce Albrechta von Boeselagera, který dlouho jednal v rozporu s mravním řádem katolické církve. To všechno v naprostém despektu k suverenitě řádu, z něho Vatikánu podléhá jen část členů řádu s řeholními sliby. Jinak je mezinárodně zcela nezávislý.

Totéž se týká útoku Kongregace pro řeholníky na P. Stefana Manelliho a jednání Svatého stolce s arcibiskupem mons. Eamonem Arguellesem. (viz)

Svobodo, svobodo, kolik zločinů bylo spácháno tvým jménem!, naříkala Madame Rolandová, slavná oběť Francouzské revoluce. Milosrdenství, milosrdenství, kolik násilí bylo provedeno tvým jménem, mohly by opakovat oběti pontifikátu milosrdenství.

Roberto de Mattei Il Tempo
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010