Menu


Panny Marie Královny

Jacoppo Torriti Incoronazione

 

Křesťanský lid spolehlivou intuicí vždy uznával královskou důstojnost Matky Krále králů a Pána pánů. Církevní Otcové, učitelé i papežové byli po celá staletí autorizovanými interprety této skutečnosti a podávali triumfální svědectví o obecném přesvědčení, které vyjadřovalo také církevní umění a liturgické katecheze. Teologové dokládali, jak tento titul přísluší Matce, důvěrně spojené s vykupitelským dílem svého Syna a Prostřednici všech milostí.

Jako odpověď na jednoznačnou žádost věřících i pastýřů ustanovil Pius XII. svou encyklikou Ad caeli Reginam z 11. října 1954 svátek Panny Marie Královny a sankcionoval tak úctu, kterou již po staletí vzdávali všichni této Paní a Vládkyni nebe a země.

(viz také Fatima 9)

Modlitba Jana Jenštejna