Menu


Pán přichází za vámi

 

 

Řezno 21. 3. 2020

»Mši svatou slavíme pro vás! Ve farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Teublitz v Bavorsku se konají všechny mše svaté. I když věřící do kostela nemohou vstupovat, já a P. John budeme udělovat všechny svátosti.«

Farář Michael Hirmer podává svaté přijímáni po mši svaté. Každou neděli vycházejí kněží s Nejsvětější svátosti na ulici. »Pán přichází k vám«, napsal farář farníkům.

Milé sestry a bratři v Pánu,

v časech krize a zastavení mají lidé čas na zamyšlení. Hledají oporu a orientaci. Jako živá farnost chceme poznávat znamení doby a znovu nacházet Boha. Nyní se jedná o aktivitu každého křesťana. Naše víra může být lidem oporou a darovat jim naději!

My slavíme mši svatou pro vás. Všechny mše svaté se konají. Zvony vás zvou k slavení bohoslužby. Prosíme, abyste se shromáždili u dveří a modlili, když budeme procházet kolem vašeho domu.....

 klath-net 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010