Menu


Pagliův institut dává přednst Bidenovi před Janem Pavlem II.

 

Často jsme informovali o transformacích a novotách v někdejším Institutu Jana Pavla II., které způsobily mnoho pobouření [ zde - zde - zde ] a o Papežské akademii věd zde - zde - zde - zde ]; O kardinálu Pagliovi viz [ zde ]. Všechny nedávné dokumenty Papežské akademie pro život ( zde - zde ) jsou zřetelným obrazem hluboké krize v církvi. A tady jsou poslední zprávy. Pokud institut založený Janem Pavlem II. dává dnes přednost Bidenovi před Janem Pavlem II., tak zde vyvstává problém, a ne malý.

Zde je věta zveřejněná na facebookové stránce Institutu Jana Pavla II. (nejdříve vypuštěna, ale obnovena v komentáři, viz obrázek): „Obrana práva na potrat neznamená obranu potratu“. Tímto krokem se institut vzdává katolického pojetí svobody, staví se proti učitelskému úřadu Jana Pavla II. a vyjadřuje novou koncepci svědomí ve vztahu k morálnímu zákonu, zcela podle luteránské a kantovské koncepce.

Každý zločin, jakkoliv maskovaný nebo svévolně přeměněný na legální, zůstává těžkým hříchem, který navíc nabourává společnost na různých úrovních a stupních, uvnitř i vně lidské osoby.

Platí to také pro rozsudek Roe v. Wade, který byl znovu exhumován novým americkým prezidentem.

Je to hrozné zakamuflování zla, a to za společenského souhlasu, který tvrdí, že toto zlo přeměňuje na dobro a svádí na scestí tím, že zavádí umrtvování svědomí až do stavu, kdy je zbavené jakékoli morální citlivosti. Bylo překročeno velmi nebezpečné rozhraní pro společné dobro, ale také pro každou duši.

Kdo je to kardinál Paglia?