Menu


Pádná kritika prof. Josefa Seiferta

 
 
 

Mezi četnými kritikami týkajícími se Prohlášení v Abu Dhabi, obzvláště významná se jeví ta, kterou učinil profesor Josef Seifert. Tento rakouský filozof ve svém článku položil otázku: Jak může Bůh chtít náboženství, která popírají božství a zmrtvýchvstání Ježíše Krista? A tvrdí, že prohlášení má heretický obsah, protože činí z Boha relativistu, který neví o tom, že existuje jen jedna pravda, a vůbec mu nezáleží na tom, že lidé věří buďto pravdě nebo bludu.

Podle Seiferta dokument Abu Dhabi papeže Františka odmítá křesťansví a dovoluje připustit, že Bůh se staví proti takové církvi, jako je katolická, protože odmítá každou relativizaci křesťanského náboženství. Seifert z toho vyvozuje toto:

»Žádám Františka, aby odpřisálhl odvolání  své hereze. Pokud to neučiní, obávám se, že je možno aplikovat kanonický zákon, podle kterého papež automaticky ztrácí Petrův úřad, jestliže hlásá herezi, a to zvláště tehdy, když hlásá herezi největší ze všech herezí.«

Aldo Maria Valli