Menu


P. Nicholas Gruner zemřel

 

Zakladatel Fatimského centra by se dožil 4. května 73 let. Zemřel nečekaně ve své pracovně ve Fort Erie v Kanadě v důsledku  infarktu. Celých 38 let vedl svůj Fatimský apoštolát, jehož motto zní: „Jediná cesta k světovému míru vede skrze Marii ke Kristu.“

Jeho životním posláním bylo tlumočení a hlásání fatimského poselství. Nejvíce se věnoval „Třetímu fatimskému tajemství“. Trval na tom, že to, co dal zveřejnit Jan Pavel II. v roce 2000, je neúplné. Stejně tak požadoval až do své smrti zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

P. Nicholas Gruner se narodil 4. května v Montrealu v Kanadě. Vstoupil k minoritům, studoval v Římě na Angelicu teologii a 1976 přijal na poutním místě Frigento kněžské svěcení. Na tomto místě později vznikl řád františkánů Neposkvrněné a zde měl svůj mateřský dům.

P. Gruner po 2. vatikánském koncilu se svolením biskupa z Avellino z řádu vystoupil, vrátil se do Kanady, kde začal svou činnost ve fatimském apoštolátu. Přednášel v katedrálách a kostelích ve více než 500 městech a 30 státech o fatimském poselství. V roce 1993 mu udělil Jan Pavel II. své zvláštní požehnání.

V 90. letech zahájil svůj mediální apoštolát. Vydával Fatima Crusader, jehož náklad v současné době je 250 000 exemplářů. K tomu přistupuje působení v rozhlase a televizi, kde usiloval o sblížení s katolickou tradicí. Fatimská média přenášela denně jeho mši svatou v tradičním ritu.

Jeho fatimský apoštolát postihl záhy ledový vítr. Fatima a mariánská zjevení vůbec se pro určitou část církve staly ne-li pohoršením, tedy alespoň nepohodlnou záležitostí. Kněz jako P. Gruner, který se díval na svět brýlemi Fatimy, stal se pro mnohé nepříjemným rušitelem pokoje a byl označován za „pavouka“.

Brzy se našly prostředky, jak ho „usměrnit“. P. Gruner byl inkardinován v diecézi Avellino, jejíž biskup ho světil na kněze. Jeho nástupce mu zakázal působit v Kanadě a nařídil mu návrat do Avellina. Protože to odmítal, biskup ho suspendoval. Podané odvolání kardinál Pompedda zamítl. Ačkoliv byl P. Gruner již inkardinován v kanadské diecézi Hyderabad a 20 biskupů poslalo žádost Janu Pavlu II. v poslední fázi jeho pontifikátu, suspenze nebyla odvolána. Některé kanadské diecéze varovaly své farnosti, aby P. Grunera k sobě nezvaly.

Během mimořádné synody o rodině v říjnu 2014 byl P. Gruner se svým apoštolátem v Římě. Jeho letákové akce v ulicích Říma varovaly před falešnými závěry v otázce rozvodů a homosexuality.

P. Gruner se zabýval také případem Emanuely Orlandi, mladé dívky s vatikánským státním občanstvím, která v roce 1983 záhadně zmizela. Justice dodnes nenašla žádné stopy po zmizelé.

                                              

                                       R. I. P.            

Giuseppe Nardi KI

 Ačkoliv se o Fatimě takřka nemluví, blíží se    její vyvrchovleni (viz)

 Pohled do dějin Portugalska dokumentuje, jak Matka Boží plní své sliby těm, kteří přijímají její podmínky     (viz)    (viz)

                                                                 
                                                                  


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010