Menu


Opětovná výzva všem kněžím

6. 7. 2016

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátostný řád, opakoval svoji výzvu ke všem kněžím, aby opět slavili mši svatou tváří směrem k východu, nikoliv k lidu, jak tomu bylo až do 2.VK. Při konferenci Sacra Liturgia UK 2016 v Londýně uvedl poprvé konkrétní termín, a to 1. neděli adventní 2016. Britský list Catholic Herold hovoří o největší liturgické výzvě od Summorum Pontificum v létě 2007. Podle kardinálových slov návrat k praxi, která platila téměř 2000 let, znamená něco velmi dobrého jak pro církev, tak pro věřící.

Kněží i věřící jsou společně obráceni směrem, odkud očekáváme příchod našeho Pána. Z toho důvodu byly stavby katedrál orientovány na východ a musí tak zůstat významnou výzvou a vzorem pro liturgický život.

V rubrikách pro slavení mše svaté je konkrétně uvedeno, kdy se má kněz obrátit k lidu. Kněz se neobrací zády k věřícím, nýbrž jako zástupce všech věřících stojí v jejich čele a obrací se jménem všech s důvěrou k Bohu.

Konference se účastnili mezi jinými arcibiskup Salvatore Cordileone ze San Francisca, biskup Dominic Rey z Frejus-Toulon a biskup Alan Hopes z East Anglia.

Tváří k lidu celebrovali poprvé v roce 1536 protestanti ve Štrasburku, když odmítli kněžské svěcení a svátost kněžství. Tato změna vedla k rušení oltářů a zavádění tzv. „Volksaltar“ - lidového oltáře.

Katholisches.info