Menu


"Omezení pohybu" pro biskupa Schneidera

 
                                                                                     6. 11. 2018
 
Pomocnému biskupovi z Astany Mons. Athanasiu Schneiderovi bylo Vatikánem uloženo, aby omezil četnost svých cest do zahraničí. O tomto omezení se jmenovaný dověděl na jaře od nuncia v Kazachstánu Francise Assisi Chullikatta. Tento postih mu byl tlumočen pouze ústně, takže nemá možnost se proti němu odvolat. O každé cestě do zahraničí musí nejdříve informovat nuncia. Postižený se nedověděl žádný důvod tohoto opaření. Není známo, zda je v pravomoci nuncia cestu zakázat. Jde o evidentní záměr potlačit svobodnou diskuzi, zvláště pokud se v současné církvi uplatňuje takový systém dialogu, při kterém papež prakticky zásadně neodpovídá na žádné otázky, které mu nejsou příjemné. S tím souvisí i „rada“, jaké se dostalo americkým biskupům, aby do svých diecézí nezvali kardinála Burkeho, a pokud nebude možné zamezit jeho přítomnost, aby se vyhnuli akcím, na kterých vystupuje.
 
Nuova Bussola Quotidiana