Menu


Ojedinělá konzistoř

                                                                                     17.11.2016

V sobotu se bude konat zvláštní konzistoř. Zvláštní, protože na rozdíl od jiných podobných příležitostí papež neuvidí kardinály shromážděné v Římě v předchozích dnech.

Konzistoř pro kreaci nových kardinálů je zvláštní událost v životě církve. Také proto, že při této příležitosti přicházejí do Říma všichni kardinálové, kteří mohou, aby dali slavnostní ráz události, při které se uvádějí nová církevní knížata, papežovi zvláštní spolupracovníci a rádci.

Je to pro pontifika také zvláštní příležitost vidět kolem sebe své kolegium včetně těch, kteří zřídka přicházejí ad limina apostolorum, aby obdrželi informace a rady papeže, vyměnili si informace a předali poselství. Bylo tomu tak ještě v tomto pontifikátu v předloňském a loňském roce vždy v únoru.

Tento rok shromáždění kardinálů nebude. Program obsahuje pouze obřad kreace nových kardinálů v bazilice sv. Petra v sobotu 19. listopadu v 11 hodin a mši následující den. Odpoledne v sobotu od 16. 30 do 18.30 se konají zdvořilostní návštěvy, jak uvádí kuriální program.

A to se nacházíme na konci Svatého roku, tak silně propagovaného papežem. Jaká lepší příležitost by se mohla naskytnout papeži k diskuzi na důležité téma milosrdenství než před kolegiem jeho rádců?

Nebylo zveřejněno žádné vysvětlení této ojedinělé anomálie. Pokusme se tedy o hypotézu.

V září čtyři kardinálové pod dojmem silně rozšířené atmosféry v církvi a jistě také v kolegiu kardinálů, napsali papeži a prefektu Kongregace pro nauku víry zarážející dopis. Dopis, který zůstal bez jakékoliv papežovy reakce, nakonec v minulých dnech zveřejnili.

Je jasné, že na otázky formulované podle přesného teologického schématu ve formě „dubia“ , která nepřipouštějí v odpovědi vytáčky a výmluvy, papež odpovídat nechtěl a nechce.

Je pravděpodobné, že problém by se objevil v průběhu setkání kardinálského kolegia; nejen signatáři ale také část kardinálů by se zajímala o řešení ze strany papeže.

To je důvod, proč si myslíme, že v této listopadové konzistoři nebylo plánováno kolegiální setkání kardinálů. Mohli by být papeži skutečně na obtíž. Proto dal přednost...

Marco Tosatti Chiesa e post concilio 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010