Menu


Oficiální útok německých biskupů na sexuální morálku církve

                        15. 3. 2019

 

Němečtí biskupové se rozhodli pro svůj vlastní, jak to nazvali, „synodní nástup“, aby prodiskutovali, a pak předložili Římu své návrhy na morálku, celibát, manželství a homosexualitu, které představují revoluční útok na současnou nauku církve, katechismus a magisterium. Rozhodnutí bylo prezentováno na shromáždění německých biskupů ve dnech 11.-14. března v Lingenu.

Během zasedání někteří biskupové předložili ideu zavedení tzv. „viri probati“ (otázka připravovaná pro synod o Amazonii), a dále návrhy na přijetí antikoncepce, pohlavního soužití mimo manželství, homosexuálních vztahů a teorie gender. Všechna tato témata budou probírána v sérii setkání, která dostala název „synodní cesta“.

Prezentoval to předseda německé biskupské konference kard. Reinhard Marx na tiskové konferenci pouhé půl hodiny po zasedání biskupů. Uvedl také, že na zasedání se ozvaly různé hlasy, které vyjadřovaly zmatek.

Připravují se tři diskuzní fóra, která budou řídit biskup Felix Genn (o celibátu), biskup Franz Josef Bode (o sexuální morálce) a biskup Wiesemann (o moci a účasti). První výsledky budou prezentovány v září a proces bude uzavřen a předložen Ústřednímu výboru německých katolíků vedenému prof. Thomasem Sternbergem. Sternberg je známý propagátor přijímání pro nesezdané a ženatých kněží.

Během konference Marx prohlásil: „Je položena otázka: Má celibát trvat navždy?“ A dodal, že církev již má ženaté kněze. Pak se zmínil o superprogresivním prof. Schockenhoffovi, který během zasedání navrhl zmírnění morální nauky církve včetně přijetí antikoncepce, volného soužití, teorie gender a homosexuálních párů. Kardinál doplnil potřebu diskuze o katechismu. Schockenhoff se vyznamenal již v roce 2015 při přípravě synody o rodině a manželství.

Marx uvedl, že většina biskupů požaduje změnu sexuální morálky. Na konci synody pošlou biskupové dopis do Říma v případě, že se vyskytnou sporné body. Marx vzpomněl, že podobný dopis poslali němečtí biskupové ze synody ve Würzburgu v 70. letech, ale neobdrželi z Říma žádnou odpověď. „Ta doba již patří minulosti a nyní jsou zcela jiné podmínky. Věci už tak dále nemohou pokračovat“.

Schockenhoff zdůraznil, že sexualitu a žádostivost je třeba pokládat za pozitivní charakteristiky, které mají svůj cíl „samy v sobě“ a bez vztahu k prokreaci. „Sexualita determinuje existenci člověka“. Antikoncepční prostředky slouží podle něho životu. Masturbace je odpovědný vztah k vlastní sexualitě. Homosexuální vztahy mají pozitivní složky jako přátelství, věrnost a životní pomoc. Homosexuální vztahy musí být akceptovány bezpodmínečně. Církev musí přijmout skutečnost, že některé osoby nejsou schopny identifikovat se jako muž nebo žena atd.

Je zcela evidentní, že tento „balík“ obsahuje aspekty, které jsou zcela v rozporu s dosavadní naukou církve.

Marco Tosatti: Nuova Bussola Quotidiana
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010