Menu


Odpuštění neznamená popření hříchu.

 

Náš Pán nepopírá strašlivou realitu hříchu a právě zde se moderní svět klame a snaží se to vysvětlit: připisuje to nějaké chybě v procesu evoluce, zbytku starodávných tabu, identifikuje to v s psychologickými termíny. Jedním slovem, moderní svět popírá hřích. Náš Pán nám však připomíná, že je to ta nejstrašnější realita. Proč by jinak křižovali toho, kdo je zcela bezhříšný? Proč by proléval nevinnou krev? (...)

Hle, Ten, kdo miloval lidi až k smrti, dovolil hříchu, aby se pomstil na Něm samém, aby mohli navždy uchopit hrůzu v ukřižování Toho, který je miloval do takové míry: zde není popření hříchu. Uprostřed tolika hrůz Oběť odpouští. Ve stejné události je znamení jak úplné zkaženosti hříchu, tak pečeť božského odpuštění.

Od té chvíle nebude žádný člověk schopen dívat se na krucifix a tvrdit, že hřích není něco vážného, ani říci, že nemůže být odpuštěn. Ve svém utrpení Pán odhalil realitu hříchu; ve vytrvalosti projevil milosrdenství vůči hříšníkovi. V odpuštění je samotná Oběť, která snesla utrpení: a v té kombinaci oběti, která je tak lidsky nádherná, tak božsky milující a tak zcela nevinná, se setkává obrovský zločin se svým odpuštěním, které je ještě větší.

V záplavě Kristovy krve je prostor i pro nejhoršího hříšníka; protože v té Krvi je síla schopná zastavit vlny pomsty, které hrozí, že zaplaví svět.

(Fulton J. Sheen, z „ Kalvárie a mše “,v díle „Pane, nauč nás modlit se“, vydání Ares)

Chiesa e post concilio


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010