Menu


Odpor proti Bergogliově návštěvě v Kolumbii

 


                                                                      

4. 9. 2017

Před cestou do Kolumbie stal se Bergoglio předmětem ostrých kritik uvnitř církve i mimo ni, a to pro zaměření, které vnucuje církvi, pro své politické postoje a nadržování marxistickým gerilám.

Hlas kněze v RCN Radio: Mnozí se modlí, aby nepřišel

Radio RCN přineslo kritický rozhovor s knězem, který se představil jako „jeden z devadesáti“, kteří jsou mu osobně dobře známí.

V reportáži zaznělo:

V katolické církvi existuje odpor proti návštěvě papeže. I kněží jsou přesvědčeni, že papežovy výroky v otázkách homosexuality a rodiny těžce poškozují učitelský úřad církve. V Bogota, Medelinu a Bucaramanga znám nejméně 90 kněží, kteří nesouhlasí s tím, že František má v rukou otěže církve.

Kněz ujistil reportéra, že je mnoho věřících, kteří se modlí, aby Bergoglio nevstupoval na kolumbijskou půdu. Ve výrocích papeže je na 150 tvrzení, které jsou v rozporu s naukou církve. Mnozí věří tomu, že biskup Říma je ve spojení se svobodnými zednáři.

Kněz uvádí: Homosexuál mi řekl ve zpovědnici, že žije s jiným mužem. Když jsem mu řekl, že je to závažný hřích, odpověděl, že papež říká něco jiného a že mi nepřísluší, abych to posuzoval.

Dotyčný kněz patří ke skupině, se kterou se má Bergoglio setkat. Řekl, že využije této příležitosti, aby řekl papeži své výhrady.

Mnozí pokládají Bergoglia za komunistu.

Papež je kritizován za svůj postoj k dohodě mezi prezidentem Santosem a marxistickou gerilou FARC. FARC byla založena v 60. letech jako ozbrojená síla komunistické strany Kolumbie.

Radio RCN bylo založeno 1948 při Eucharistickém kongresu v Kolumbii. Patří nyní podnikateli Ardila Lülle.

katholissches