Menu


Odložení tiáry

 

 

Zednářský erb rytíře 30. stupně řádu Kadosh. Je v něm vyjádřena nenávist ke třem korunám, tedy k tiáře. Inspirátoři Francouzské revoluce přísahali, že zničí korunu a tiáru na hrobě Jacquese de Molaye ( posledního velmistra templářů). Když byl Ludvík XVI. popraven, byla splněna polovina úkolu. Nyní zbývá revolucionářům obrátit síly proti papežství. Pavel VI. vyšel této nenávist vstříc.