Menu


Odejdi, satane!

                                                              15. 7. 2017

 

Vídeňský arcibiskup Schönborn se minulý týden účastnil v irském Limericku přípravné konference na Světové setkání rodin 2018. Přitom pronášel svoje svérázné téze na téma rodiny. Irish Daily Mail o tom ve středu napsal:

Kontroverzní kardinál, kterého někteří označují za možného nástupce papeže, vyzval katolickou církev k většímu pochopení pro homo-sňatky a rozvody.

Podvodná teorie graduality Ratzingerova žáka

Sporný kardinál, který vyzval katolickou církev, aby „přehodnotila“ svůj postoj k homo-manželstvím a rozvodům, u příležitosti devadesátých narozenin Benedikta XVI. o sobě vyprávěl, že se stal „adoptivním synem“ někdejšího arcibiskupa Mnichova a Freisingu. Vídni, kde ho už dobře znají, jsou taková vyprávění zcela lhostejná. Za pontifikátu předchozích dvou papežů mělo platit, že v cizině zastává správná stanoviska, jen ve Vídni že se chová „konformně“. Dnes už to platí i pro zahraničí.

Během poslední biskupské synody se mu přiznávaly diplomatické schopnosti. Když závěrečné hlasování vyznělo nedobře a Františkovy „vynálezy“ většina odmítla, došlo v zákulisí k horečnému jednání. Nakonec Kasperův tábor „zvítězil“ rozdílem jednoho hlasu. Můžeme říct, že to byl hlas kardinála Schönborna. Svou roli sehrál i hlas kardinála Müllera, který až po velkém přemýšlení ke kompromisnímu návrhu přikývl.

Tento „jeden hlas“ umožnil, že svět spatřil spornou „Amoris laetitia“. Nakonec papežův důvěrník Bruno Forte prozradil, že závěrečná zpráva se o znovusezdaných rozvedených nebude zmiňovat, aby to neohrozilo hlasování.

Schönborn jako osvědčený a „autentický“ Bergogliův interpret byl pozván i do Limericku. Vystupoval zde jako hlavní architekt polního tažení za novou morálku nauky o svátostech. Prohlásil, že církev musí naslouchat „párům všeho druhu“. Kathpress formuloval resumé jeho vystoupení slovy: Církev musí potkávat rodiny tam, kde dnes jsou.

A aby to bylo pro všechny srozumitelné, připojila k tomu biskupská tisková agentura obrázek „rodiny“, která se skládá ze dvou lesbiček a dvou dětí.

V Interview pro Irish Times z 6. července Schönborn prohlásil:

Ale jako ve většině západních národů se rodina v Irsku stala komplexnější, jiná, než tomu bylo doposud. Znovuoddaní, rozvody, společenství stejného pohlaví - to vše je součástí nového pojetí rodiny v Irsku. Je mnoho změn, pro které v tomto kontextu musí církev projevit milosrdenství. Musí být ochotná potkávat rodiny tam, kde dnes jsou.

Schönbornova řeč byla těžkou kritikou církve a přitakáním světu, ve kterém podle „katolického kardinála“ neexistuje žádný chybný vývoj. (Vypadá to tak, že kdyby u Sodomy a Gomory vyjednával místo Abraháma Schönborn, tak jsme dnes nevěděli, co je Mrtvé moře. pozn. př.).

Schönborn hájil AL a tvrdil, že nehlásá žádnou změnu církevní nauky, ale jen vyzývá, aby nikdo nebyl navždy vylučován. Požadoval „větší rozlišování“ - což je ústřední pojem Bergogliova slovníku. „Hluchá“, a proto arogantní církev nechce uznat různé formy mezilidských vztahů.

Kardinál hovořil proti konzervatismu a žádal větší akceptaci homosexuality a větší účast laiků v církvi, napsaly noviny.Podle Giuseppe Nardi, Katholisches


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010