Menu


Od slov k činům: svaté přijímání luteránům přímo u Sv. Petra.

»Uprostřed luteránské katedrály v Rize je křtitelnice z 12. století, z doby, kdy bylo Lotyšsko evangelizováno svatým Maynardem. Tato křtitelnice je výmluvným znamením původu víry, který uznávají všichni křesťané Lotyšska: katolíci, luteráni i pravoslavní. Tímto původem je náš společný křest. Druhý vatikánský koncil praví: „Křest vytváří svátostné pouto jednoty mezi všemi, kdo se křtem znovu narodili“ (Unitatis redintegratio, 22). První list Petrův je určen první generaci křesťanů, které uvědomuje o obdrženém daru křtu a požadavcích, které z něho plynou. Také my jsme v tomto Týdnu modliteb zváni znovu toto všechno objevit, činit tak společně a překonávat svoje rozdělení.« To jsou Bergogliova slova na generální audienci 20. ledna.

Návštěvu Bergoglia 16. listopadu v luteránském kostele v Římě si můžete připomenout zde. Jens-Martin Kruse, který byl 16. listopadu přítomen Bergogliově návštěvě, poskytl interview agentuře Zenit, ve kterém prohlásil: Společné přijímání katolíků a protestantů je realistický cíl:

Papež pozval všechny, aby sami převzali odpovědnost před Bohem, a rozhodli podle svého svědomí, zda je možná společná účast katolíků a protestantů na eucharistii. Neexistují žádné teologické důvody, proč by to nebylo možné.

                                          

Tentýž den 19. ledna přijal Bergoglio delegaci finské luteránské církve vedenou paní Irja Askola, luteránskou biskupkou z Helsinek, kterou doprovázeli zástupci pravoslavné a katolické menšiny, biskupové Ambrosius a Teemu Sippo.

Na závěr audience se konala v bazilice Sv. Petra katolická bohoslužba, při které i finští luteráni přistupovali k přijímání. Píše o tom finský list Kotimaa a popisuje, jak byl překvapen luteránský biskup z Oulu Samuel Salmi, že katoličtí celebranti věděli velmi přesně, komu podávají přijímání.

Biskupka Askola je známá svým ultraliberálním smýšlením ve věci homosexuálních svazků a společného přijímání s katolíky.

V sousedních baltických státech v Estonsku a Lotyšsku, kde je ona historická křtitelnice, jsou však samotní luteráni zcela odlišného smýšlení a ostře odsuzují finské luterány za jejich liberalistické postoje a praxi.

 Pramen: katholisches.info

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010