Menu


Obrana hodnot Záápadu?

 

aldomariavalli.it
Dopis : Obrana hodnot Západu? Ale jaké jsou dnes? - Aldo Maria Valli


1. března

Vážení přátelé Duc in altum, dostal jsem a předkládám vaší pozornosti tento dopis.

***

Davide Lovat

Drahý Vali,

válka na Ukrajině nás všechny děsí, jako se dějepokaždé, když státní rozum zvítězí nad lidským. Nemám zájem dělat politickou, historickou a strategickou analýzu událostí, to mohu dělat na jiných fórech, kde mohu využít své specifické schopnosti. Zde mě zajímá úvaha o výzvě, která přichází od různých vlád zemí NATO, abychom se spojili na obranu "hodnot Západu". Moje otázka zní: pokud se mám připojit k ostatním, jaké jsou dnes hodnoty Západu?

Kdysi to byly křesťanské hodnoty, ale ty dnes jsou zcela odloženy stranou a bojuje se proti nim bez milosti. Jaké tedy jsou? Pokusím se sestavit jejich seznam, nikoliv v pořadí podle důležitosti, s následnou stručnou glosou.

Tedy hromadně: oslava památky šoa, gay pride k sociálnímu potvrzení genderové teorie, scientismus, právní pozitivismus, náboženský synkretismus, ekologismus, imigracionismus k živení multikulturalismu, libertinismus (tj. pornografie, prostituce, potraty, eutanazie, rafty a drogy), etatismus povýšený na kontinentální rozměr, kultura zrušení spojená s ideologickým progresivismem

Jako křesťan jsem byl pro oslavu dne paměti, dokud jsem věřil, že to znamená odsouzení dynamiky ghettoizace, která ve 30. letech připravila půdu pro genocidní rasismus 40. let, ale poté, co jsem na vlastní kůži zažil dynamiku ghettoizace a diskriminace, která stále probíhá vůči těm, kdo se nepodvolí sanitárnímu vydírání moci, i bez toho, že bych chtěl dělat přímou analogii, bych řekl, že pokud se památný den zredukuje na kvalitativní obviňování pouze jedné z genocid, které dějiny zaznamenaly (termín genocida byl navíc vytvořen pro vyhlazení Arménů a možná by bylo třeba také specifického termínu pro dvoutisícileté vyhlazování křesťanů po celém světě, které stále probíhá), pak se v tom případě se už nemohu po)znat. Pokud musím uznat skutečnost, která je pro lidstvo věčnou potupou, mám už k dispozici jen velikonoční triduum s umučením, ukřižováním, smrtí a díky milosti i vzkříšením Krista, které tento požadavek splňuje.

Dokonce i takzvaná "občanská práva", která vrcholí, podívejte se na to, vždy v "gay pride", která slaví v červnu, v blízkosti výročí 24. června ne náhodou (ti, kteří mají uši k slyšení, slyšte ), a která se stala stále více a více příležitostí k zesměšnění křesťanských symbolů a propagaci lidského přechodu ke "gender fluid", antropologický zaujatý postoj, na kterém se nehodlám v žádném případě podílet.

Dva roky pandemie mezitím zesměšnily vědu, což je hrozné, když se nad tím zamyslíte, a místo toho zvítězil scientismus, fanatický přístup k vědě, který povyšuje nejabsurdnější rozpory na náboženské dogma, popírá důkazy o konkrétních nežádoucích událostech a zastírá absolutismem názory, které jsou popřeny několik týdnů po jejich potvrzení. Vědecká metoda je naproti tomu něco jiného a především nepřipouští žádný skutečný ideologický či politický dogmatismus.

Zavedení zeleného pasu je triumfem právního pozitivismu, na jehož základě se odchází od demokracie, v níž jsou práva lidem vrozená a státy je jednoduše uznávají, k autoritářské technokracii, v níž práva získávají (tj. udělují) jen ti, kdo mají ve státě moc, na základě ekonomických, zdravotních nebo ideologických parametrů, tj. na základě poslušnosti, čímž se likviduje důstojnost člověka, který je svobodný do té míry, do jaké je Božím dítětem v Kristu a k jeho obrazu a podobě. V "morálních hodnotách", které vytvářejí QR kód, se nikdy nepoznávám.

Budeme mluvit o náboženském synkretismu? Byl jsem synem Evropy, která civilizovala svět tím, že uznala Krista Krále, jedinou cestu, pravdu a život. Nevím, co si mám myslet o politickém systému, v němž jsou všechna náboženství stejná nebo, jak se k tomu přihlásil pan Bergoglio v Abú Dabí, různá vyjádření Boží vůle, a proto jsou všechna falešná, protože žádné z nich není úplnou pravdou. Nepoznávám se ani v ideologickém ekologismu, kde je člověk chorobou pro životní prostředí, kde musíme jíst hmyz místo masa, abychom nepřehřívali klima, kde musíme nahradit metan znásilňováním krajiny, jaké způsobují extrémně náročné větrné elektrárny.

Nepřiznávám se ani k divokém imigrantství, které slouží k dalšímu zbídačování chudých Západu, aniž by obohatilo chudé z Afriky a Asie, vytváří jen napětí a vzájemně se nepřirozeně obohacuje jen finančních elity bez státu, které ńám chtějí vnutit multikulturalismus, protože nepřipouštějí, že musí uznat hodnotu nějaké konkrétní historické kultury.

Tím méně se poznávám v libertinismu, který je spíše dítětem markýze de Sade než důsledkem nihilismu a jeho derivátů, který plodí společenské nemoci, jako je pornografie se všemi svými zvrácenými plody, jako je pedofilie nebo promiskuita, jež šíří nemoci, jako je sebevražda slabých pokrytecky nazývaná eutanazie, jako je potrat redukovaný na antikoncepci, jako je pokřivení manželství, jehož výlučné rysy jsou rozšířeny na všechny formy sexuálního a citového spojení, a mnoho podobných praktik povýšených na systém sociální a pseudo-občanské víry.

O cancel culture (kultuře rušení), která slouží k odstranění zbytků oprávněného odporu proti potvrzení všech těchto "hodnot Západu", a to prostřednictvím manipulace s jazykem a ničením hmotného a ideového dědictví, se nezmiňuji ani okrajově.

Není ani nutné příliš komentovat zradu europeistického ideálu, který je vlastní Evropské unii a který vyplývá z Lisabonské smlouvy, jejímž cílem je vytvořit Spojené státy evropské namísto Evropy národů. Technokratický a dirigistický projekt, který popírá etické, historické a kulturní kořeny evropské civilizace.

Já nejsem připraven se za tyto hodnoty postavit a bojovat, protože proti nim bojuji každý den, otevřeně, veřejně, při každé příležitosti, která se mi naskytne. To je ten "dobrý boj", o kterém mluvil svatý Pavel, když opouštěl tento svět, boj, který je třeba vést až do konce cesty, a zachovat si víru v Boha, který je Otec, Syn a Duch svatý,a to na věky věků.

Jsem ve světě, ale jako křesťan nejsem ze světa, a jestliže se Západ takhle zřekl křesťanství a především Krista, zůstávám věrný Slovu, které se stalo tělem v Panně Marii. Ať to stojí, co to stojí, protože jen od Něho pocházejí slova pravdy. Tolik o NATO, jeho velitelích a těch, kteří slouží nepříteli.

Duc in altum Aldo Maria Valli


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010