Menu


Obnova farnosti skrze tradici

 

25. března navštívil biskup Salvatore Cordileone jednu farnost v arcibiskupství San Francisco v Kalifornii. Biskup hovořil o rozhodujícím obratu v obnově farnosti. Otevřel zde eucharistickou kapli pro adoraci Nejsvětější Svátosti.

»Chceme obnovu naší farnosti založit na Nejsvětější Eucharistii.«

Farář Joseph Illo byl jmenován do této farnosti ve čtvrti Stella Maris před třemi roky. Nenavázal na dosud panující progresismus, ale zvolil zcela jinou cestu. Upřel svoji pozornost na tradiční aspekty. Každým rokem mu přibylo více než deset procent návštěvníků bohoslužeb.

Předsedkyně pochodů pro život řekla pro list Crux: „Poprvé jsem se v životě cítila jako příslušnice této farnosti.“ Dvakrát v měsíci provádí evangelizaci na tržišti nedaleko farního kostela.

Prvním opatřením bylo, aby krásný novoromantický kostel zůstával otevřený od 6.30 do 17.30.

Výnos sbírek se rychle zdvojnásobil. Když ji převzal, byla ve finančních potížích. Dnes může podporovat jiné farnosti, které jsou v nouzi. Aktivoval službu pro bezdomovce a službu pro těhotné v nouzi. Založil farní skupiny pro Filipínce a Číňany. Mše se slaví latinsky a anglicky za doprovodu gregoriánského chorálu i polyfonní hudby.

Před každou mší svatou je příležitost ke sv. zpovědi. Svaté přijímání se podává u „mřížky“ a celebruje se ad orientem. Farář vyložil farníkům, že kněz a lid se společně obracejí k Bohu, a proto se musí dívat spolu stejným směrem. V neděli jsou dvě mše svaté v tradičním ritu, ve všední dny jedna. Jeden advokát, který se do čtvrti přistěhoval, vede každou středu eucharistickou adoraci.

Zpočátku byly diskuze o tom, proč mohou ministrovat jen chlapci. Služba u oltáře je přípravou na kněžský stav.

Tři mladí muži vstoupili do kněžského semináře a čtvrtý do noviciátu u dominikánů. O posledních Velikonocích bylo do církve slavnostně přijato 13 dospělých.katholisches
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010