Menu


Obnova benediktinského opatství díky tradičnímu ritu

                                                                             6.4.2016

                                         

                               Opatství Wisques               

Po těžké ráně, kterou zasadila řeholníkům Francouzská revoluce, vracel se mnišský život do Francie jen zvolna. Opatství sv. Pavla ve Wisques bylo založeno 1889. Protikatolické zákony z roku 1901 opět vyhnaly mnichy, kteří našli útočiště v Nizozemsku a vrátili se sem až 1920.

V roce 1970 zavedla liturgická reforma nový ritus. Výsledek: klášter zcela ztratil dorost. 25 let nebyl zde ani jeden novic. V roce 2009 zde žilo ještě 14 mnichů, nejmladší z nich měl 72 roků.

Opatství tedy nemohlo zvolit svého opata. Solesmeský opat jmenoval tedy pouze administrátora. Se souhlasem biskupa Jean-Paula Jaegera z Arrasu odešel tento zbytek mnichů do tradičního opatství Naší Milé Paní ve Fonfgombault, které zachovalo starý ritus a má také potřebná nová povolání.

Počátkem roku 2013 vrátili se první mniši z Fontgombault do Wisques a s nimi se vrátil i tradiční ritus a stará mnišská modlitba. Zkušenosti byly velmi pozitivní. V říjnu 2013 obývalo tento klášter 13 mnichů. Konečně po přechodném období se mohl stát Wisques opět samostatným opatstvím. Letos 3. dubna se konala volba nového opata. Šestým opatem a prvním po obnovení starého ritu se stal Dom Pilippe de Montauzan, který zde zastával funkci převora. Ve Fontgombault býval novicmistrem.

Uvedení do funkce se bude konat 4. června. Wisques se nachází u nizozemských hranic v nejzazším severovýchodu Francie. Francouzsko – nizozemská jazyková hranice probíhá pouhých 10 km východně od Wisques.


 

               

             

 

Na závěr pozvánka na XXXIV. svatodušní pouť Pažíž - Chartres

                                                             Titulky videa:

Ve světě  násilí a dezorientace
Nají si čas pro Boha
Vykročit na setkání s ním
 Zamyslet se nad svým životem
Smířit se s Bohem
Účastnit se liturgie důstojné nebe
Setkat se s Bohem v Nejsvětější Svátosti
Tři dny přátelství a křesťanstvíTransparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010