Menu


O pražské demonstraci z Itálie

Ve světě slepých je blažený ten, kdo má jedno oko

 

 

Přicházejí zprávy o první evropské demonstraci proti postoji vlády, potažmo Evropské unie, k ukrajinskému konfliktu [ viz také]. V Praze jich bylo podle policie 70 tisíc, vzhledem k tomu, že v České republice je 10 milionů, nás šestina. Tématy byly náklady na energii, nečinnost vlády vůči inflaci a hrozící ekonomické katastrofě, neutralita v konfliktu a přímé kontrakty na plyn s Ruskem.

Informace přisuzují náměstí krajní pravici a komunistům, neparlamentním silám (tedy ani parlamentní opozici, která také existuje), v ČR je vláda středopravá. Česká republika zastává rotující předsednictví EU. Je třeba poznamenat, že některé z těchto obsahů se již projevují, ale daly znamení nepohodlí, zejména pro očekávaný podzim-zima. Preventivní demonstrace jsou vzácné a když půjdou začátkem září na náměstí v Praze, kdo ví, co budou dělat na konci prosince nebo ledna, tak je vyhodí z oken?

Analytici a komentátoři se obávají silných reakcí také ve Velké Británii a Francii. Očekává se, že zítra ve Spojeném království bude Liz Truss zvolena novou premiérkou v primárkách konzervativní strany. Trussová je bývalá liberálka a je ultraliberální, takže si myslí, že čelí situaci, která v Británii není z ekonomicko-sociálního hlediska trochu kritická, se snižováním daní a typickým důsledkem této ideologie. Je však třeba říci, že:

  1. Konzervativci obecně by dnes podle průzkumů v případných volbách prohráli:

  2. Trussův postoj není ve straně pevnou většinou. Jeho případné zvolení by vyplynulo z konvergence náhody, od kamene úrazu Borise Johnsona až po fakt, že Trussova protikandidátka z různých důvodů přesvědčuje ještě méně než ona (mimo jiné je indického původu) kromě nepochybné adaptační schopnosti také v rovině příhradových metajazyků. Říci, že „nová Thatcherová“ za sebou nemá historický moment skutečné Thatcherové.  

Zdá se, že Macron poté, co oznámil konec „éry hojnosti“, pořádal dlouhé schůzky s Radou bezpečnosti, aby také zajistil mimořádná opatření pro energetické otázky, včetně možná použití strategických zásob v případě, že by to bylo vážnější. Macron nemá parlamentní většinu a víme, jak tvrdé jsou Zaalpiny v dobách akutní krize.

O Itálii víme a víme předem, že pro Meloni bude těžké udržet pohromadě koalici, která stejně jako Lega, ale i Forza Italia, v tichosti neustojí ekonomické mučení (zejména své volební základny) osudného " konjunkce“, že to ovlivní naši socioekonomickou strukturu. Pak jsme mohli mluvit o Německu a Holandsku, ale příspěvek měl jiný účel.  

Příspěvek vás chtěl vyzvat k zamyšlení nad skutečností. Všem bylo známo, že: 

  1. „Evropané“ zde chápaní jako totální nediferencované populace, by se ocitli ve slavných „historických podmínkách, které jste nikdy nezažili“, jak Putin ve svém projevu večer před 24. únorem vyhrožoval; 

  2. historické podmínky by byly kolaps inflace (také kvůli předválečné dynamice, kterou však válka a naše politicko-ekonomická reakce rozhodně nezlepšily), závažnější energetické problémy plus další problémy vyvolané nestálostí mnoha surovin typické pro Rusy a Ukrajince, v obecnějším komplikovaném a turbulentním geoekonomickém „okamžiku“. Tedy přímý dopad na výrobní činnosti (od průmyslu po jednoduchý obchod) a každodenní život (topení a elektřina). Co přimělo politické a geopolitické osoby s rozhodovací pravomocí, aby si mysleli, že to všechno mohlo být řízeno tak, jak se rozhodli a rozhodují to řídit?

Jen kvůli dějinám myšlení se Alexis de Tocqueville domníval, že „revoluce“ mohou vypuknout ne tehdy, když se věci pokazí, ale když se začnou v krátké době drasticky zhoršovat. Bez ohledu na úroveň původních podmínek, problém byl v náhlém kroku. 

„Rozhodovatelé“ se skutečně přesvědčili, že k odporu proti ruské agresi, k obraně našich „hodnot“, k solidaritě s bývalým neznámým a pokud je známi ne tak dobře považovaným „ukrajinským lidem“, postačí ideologické bombardování. motivovat k vytrvalosti vyvolané krize? Apeluji také na ty, kteří čtou tento příspěvek, jsou vlastně přesvědčeni, že to vše je nejen „správné“, ale může skutečně fungovat. Vyzývám je, aby se nezaměřovali na to, zda je to správné nebo ne, tím, že si zde budou myslet, že se tvrdí, že to není správné, to není problém. Otázka, kterou jsem se chtěl zeptat, zněla: opravdu si někdo myslel a myslel, že tohle všechno může fungovat? To znamená nést náklady této války na vlastní kůži, vzhledem k tomu, že přicházíme sedm desetiletí bez přímého konceptu války,Covid šok , velmi náročná globální situace a stavy mysli narušené z různých důvodů, vysokých i nízkých, jsou „lidé“ sklíčení, unavení, ztracení a často v konkrétních problémových podmínkách a pocitu budoucích vyhlídek ještě horší? 

Zde se otevírají dvě možnosti. Ano, byl tu někdo, kdo byl a je opravdu přesvědčený, že tohle všechno může a může fungovat, my se tomu budeme bránit, společnost se tragicky neroztrhne a z dlouhodobého hlediska tu výzvu vyhrajeme. "V dlouhodobém horizontu" je možná nejasný pojem. Roubini například hovoří o další „ztracené dekádě“ v Evropě jako o jisté a nevyvratitelné věci vzhledem k číslům a zdravému rozumu a není mi jasné, na čem může být opačná předpověď založena. Abychom se tedy vrátili k Tocquevillovu teorii sociálního držení, není to jen okázalý schod, který má sejít v krátké době, ale schodiště okázalých schodů, po kterém se jde dolů po dlouhou dobu. Jak tuto důvěru diagnostikovat? Neznalost? Vzdálenost od skutečného života normálních lidí, stav neznámý různým vládnoucím elitám, rozhodování a informace? Slepota k vlastnímu zájmu ignorující, co přineslo šťastné společenské postavení? Chybí minimální znalosti historie? 

Ne, v podstatě tomu nikdo moc nevěřil a přitom to nešlo jinak. Co je tedy myšleno tím „nemohlo to být jinak“? Nebyli jsme schopni nebo skutečně neexistovala alternativní možnost, byť jen teoretická? Odmítám uvažovat o nedostatku alternativ, jakkoli je těžké se prosadit, politika je umění možného, ​​není deterministická a upřímně řečeno, nevidím v této aféře nic pevně nevyhnutelného. Ani za to, jak naše geopolitická nevědomost umožnila, aby se ukrajinská záležitost po dlouhých osm let progresivně zvrhla, ani za to, jak jsme to jednou skandální událostí z 24. února zvládli a komunikovali. „Nebyli jsme schopni“ pak zůstává. Protože? Neschopnost? Vydírání na úrovni velkých geopolitických her? Dospěli jsme k jádru, ve kterém jsou zhuštěna desetiletí našich strategických chyb v politickém, unionistickém, ekonomickém, životním, kulturním, historickém nevědomí vážného okamžiku, který jsme měli potkat za propastí, kterou nám předkládá Putin? 

A jaké úvahy o tom všem můžeme udělat? Kdybychom byli Němci z Výmarské republiky, kdybychom byli první, kdo vedl k Hitlerovi, uklidnilo by nás, kdybychom věděli, že naše elity selhávají v historické adaptaci, která nás vede k tomu, že podstupujeme riziko absolutní závažnosti, jejíž ceny se dotknou našich životů neúnosným způsobem. ? A jaké jsou naše povinnosti kromě těch z elit, které jsou tam poté, protože jsme s tím souhlasili. 

Stručně řečeno, příspěvek nás vyzval k zamyšlení nad současností, která má budoucnost v nedohlednu. V dobách slepých a šílenců, kteří slepí řídí, je požehnaný ten, kdo má jedno oko. Oko slouží a vidí, vidění pochází ze starořeckého οἶδα, z latinského videa , ze sanskrtu ved , z avestického vaēdha a vše znamenalo „ znalost “, „znalost, moudrost.“ Všechny věci vybrané z našeho dlouhého evolučního procesu k udělejte z nás to, čím jsme. Dobře vidět znamená žít lépe a déle. Potřebujeme optickou revoluci? (Pierluigi Fagan)